Studerandeavdelningen informerar

Aktuellt på antagningssidan

Tidsplan

Den 1 december öppnar anmälan för program på grund- och avancerad nivå för internationella sökande inför höstterminen 2010.

Den 7 december sker urval 1 till vårterminen 2010 för svenska sökande (svenska omgången).

Den 8 december skickas antagningsbesked 1 till dem i svenska omgången.

 

Carina Petersson

 

Redigera
Share Dela