Nyheter från studerandeavdelningen

Förändrade registreringsrutiner

Inför terminsstarten HT09 har skärpta rutiner för registrering och studieavbrott införts. I korthet innebär det att det dels införts en registreringsbegränsning som gör att en student kan registrera sig på högst 45 hp / termin (30 hp = heltidsstudier) och dels att lärare aktivt ska följa upp och ta bort studenter som avbryter under de första tre veckorna.

Syftet med de skärpta reglerna är att våra system ska innehålla uppgifter som bättre stämmer med hur det verkligen är. Studenter som avbryter tidigt framstår i systemen som att de har misslyckats med sina studier, om de ligger kvar som registrerade. Det är naturligtvis inte bra för vare sig studenterna eller BTH.

Vi har redan nu så smått börjat följa upp effekterna och ser tydliga förändringar i rätt riktning, vilket tyder på att både lärare och studenter i hög grad ser fördelarna och accepterar dessa förändringar.

Reglerna har förts in i Studieadministrativa regler, som precis varit på remiss på sektionerna och nu väntar beslut inom kort.

Ytterligare en nyhet i dessa regler är att vi minskar tidspressen för lärare att rätta tentor. Tidigare skulle examinationsresultat meddelas studenten inom 10 arbetsdagar efter examinationsdatum. Denna tid blir nu, med största sannolikhet, 15 arbetsdagar istället.

Anm: Studenterna meddelas automatiskt via e-post så snart examinationsresultatet är definitivt inlagt i Ladok. Det betyder i praktiken att rättningen måste vara klar några dagar tidigare, men det blir i alla fall ytterligare fem arbetsdagar för lärarens arbete med rättning.

Under oktober kommer även reviderade Tentamensregler att skickas ut på remiss till sektionerna.

Ökat söktryck

Under en följd av år har vi sett ett ständigt ökat söktryck till våra kurser och program. Denna trend håller i sig och verkar till och med öka. Ansökningstiden för vårens utbildningar gick ut den 15 oktober och då hade hela 70% fler studenter kryssat för någon av våra utbildningar i sin anmälan, jämfört med våren 2009. Hela 97% av de 5600 personer som sökt fristående kurser har valt en distanskurs.

Förbättrade antagningsprocesser

Arbetet med processförbättringar pågår kontinuerligt. Inför VT10 inleds en övergång från lokal till central antagning, via studera.nu och NyA, även för valbara kurser inom program. En av flera positiva effekter av detta är att antalet platser som tillsätts på kurser enklare kan samordnas mellan olika program och därmed ge ett bättre planeringsunderlag inför kursgenomföranden.

Text: Tomas Johansson

 

 

 

Redigera
Share Dela