Studerandeavdelningen informerar

Ny antagningsansvarig

Antagningsarbetet vid BTH sker idag både vid Studerandeavdelningen (av svenska sökande) och vid Internationella avdelningen (av utländska sökande). Från och med den 1 juni 2009 samordnas detta i en större utsträckning och de handläggare som jobbar vid respektive avdelning kommer att jobba mer gemensamt. I samband med dessa förändringar har Daniel Granello utsetts som antagningsansvarig. Daniel har tidigare haft motsvarande funktion vid högskolan i Kalmar. Detta är dock ingen formell organisationsförändring. All personal har samma avdelningstillhörighet och samma chef som tidigare.

I rollen som antagningsansvarig/processanvarig för all antagning vid BTH ingår bland annat att bevaka och uppdatera våra lokala regelverk inom området, att upprätta tidplaner och organisera det lokala antagningsarbetet, samt att ansvara för statistik som rör antagning.

Detta betyder även att alla antagningsrelaterade frågor, till exempel om antagningssystem, behörighetskrav, urvalsprinciper med mera, i första hand ska ställas till Daniel Granello.

Du kan kontakta Daniel Granello antingen via mail daniel.granello@bth.se eller telefon 0455-385214.

 

Antagningsstatistik

Vi har tidigare sett att antalet ansökningar har ökat jämfört med förra året. Vad det gäller förstahandsansökningar till program har vi en ökning på 35 procent i år jämfört med förra året. Intressant är att notera att vi hittills har fått in 3204 ansökningar efter sista ansökningsdag, vilket motsvarar ungefär 24 procent av antalet ansökningar totalt. Detta trots att de fristående kurserna stängdes för efteranmälan strax efter urval 2.

Antalet antagna vid BTH har också ökat jämfört med förra året. Vid urval 2 antogs 4070 personer totalt. Detta är att jämföra med 2782 förra året och motsvarar alltså en ökning på ca 46 procent. Ökningen är störst vad det gäller fristående kurser (55 procent), men gäller även för program (33 procent).

 

Tidplan

Högskoleprovet hösten 2009
Sista anmälningsdag 15 september
Provdag 24 oktober

Antagning till vårterminen 2010
Webbanmälan öppnar 15 september
Sista anmälningsdag 15 oktober

 

Tentamen

Tentamenstillfällena för läsperiod 1 kommer i år att fördelas under veckorna 43 och 44 inkluderat helgdagarna 31/10 och 1/11. I höst märker vi av ombyggnationerna på Campus Gräsvik och därav kommer vissa tentamenstillfällen att äga rum i externt hyrda lokaler.

 

Jenny Welander/Studerandeavdelningen

 

 

 

Redigera
Share Dela