Ursula Hass med i Teknikdelegationen

Nu är det klart att rektor Ursula Hass ingår i Teknikdelegationen.
Det är regeringen som utsett ledamöter i delegationen som ska arbeta för att undvika en framtida ingenjörsbrist.
Målet är att öka ungdomars intresse för utbildningar inom matematik, naturvetenskap, teknik och IT
Teknikdelegationen leds av Volvo AB:s VD Leif Johansson, som bland annat är hedersdoktor vid BTH.

- Det är mycket viktigt att ta ett nationellt grepp för att möta Sveriges och näringslivets framtida behov av ingenjörer. Jag ser ett stort behov av att kommunicera ut vad ingenjörsyrken innebär och vilka globala möjligheter som finns. Dessutom behövs gemensamma insatser för att bidra till en modernare grund- och gymnasieskola där IT och teknik finns med som en naturlig del både till innehåll och till form. Det här är naturligtvis också en fjäder i hatten för BTH, säger Ursula Hass som är en av flera akademiska ledare som representerar SUHF, Sveriges universitet och högskoleförbund.


Text: Ulrika Wilke

Redigera
Share Dela