Tillgänglighet på webben

Webben blir ett allt viktigare verktyg i alla delar av livet: i utbildning, på arbetet, för staten, för företag, i sjukvården, för underhållning. Ett av huvudmålen för webben måste vara att se till att människor med funktionshinder får samma tillgång till webben och samma möjligheter att utnyttja den som alla andra. En tillgänglig webb kan dessutom göra att människor med funktionshinder kan få en mer aktiv roll i samhället.

Vi gjorde nyligen en ansiktslyftning av vår webbplats och samtidigt passar vi på att sätta fokus på hur tillgängliga vi är.

Du som jobbar med webben på BTH: har du koll på det här med tillgängligheten på vår webbplats?

Hjälp i redigeringsverktyget

Som myndighet har BTH.se en skyldighet att vara tillgänglig för alla. På BTH.se finns det flera möjligheter att fördjupa dina kunskaper i detta område. Du som jobbar med sidor på webben hittar i redigeringsverktyget en länk som heter "hjälp".

Här finns det en manual för redigering av webbsidor på BTH. Här kan du läsa mer om definitionen av funktionshinder som visuella, hörsel-, fysiska, psykiska, tal-, kognitiva och neurologiska funktionshinder. Ordet tillgänglighet definieras också här, det vill säga att människor med funktionshinder kan uppfatta, förstå, navigera, interagera med, och bidra med information till webben.

Hur jag skriver på webben

Här hittar du också bra och tydliga riktlinjer för hur man skriver tillgängligt på webben.

Rubrikerna här är:

Det viktigaste först

Skriv enkelt

Språket

Skriva korta stycken

Skriv ut förkortningar

Länkar till filer

Förklarande text till bilder

Tabeller

Kursiv och understruken

Är du osäker på om det du skrivit på webben är tillgängligt kan du kontrollera det genom att i redigeringsverktyget trycka på; Kontrollera tillgänglighet.

Till sist!

Längst upp på webbens förstasida finns en knapp som heter Tillgänglighet.

Här hittar man Lättläst information om BTH, Teckenspråk och Studera med funktionshinder.

Du som vill fördjupa dig mer i tillgänglighetsfrågor kan med fördel gå in på www.eutveckling.se

En annan bra länk är www.sprakradet.se/klarspråk

Förutom en del information om hur man skriver på ett begripligt sätt hittar du där även ett klarspråkstest där du kan testa om din text är begriplig.

 

Text: Ulrika Wilke, informationsavdelningen

 

Redigera
Share Dela