Tvärvetenskaplig uppdragsutbildning - Naturvetenskap i mobilen

Inom Skolverkets satsning på lärarfortbildning har Sektionen för Management tillsammans med flera BTH-sektioner bildat ett nätverk och offererat ett spännande fortbildningskoncept som föll Skolverket på läppen. Faktum är att tre av sektionerna, Management, Teknik och Teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad - TKS, är inblandade, så här kan man verkligen tala om att tvärvetenskapligt samarbete premieras av beställaren.

Bakgrund

Skolverket gör, som bekant en massiv satsning på lärarfortbildning. Den 19 april 2007 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att svara för fortbildning av lärare under en fyraårsperiod från 2007 till 2010 (U2007/3168/S). Skolverket ska ge högskolor och universitet i uppdrag att anordna fortbildning för lärare. Skolverket ska också besluta om och betala ut statsbidrag till skolhuvudmännen som bidrag till lönekostnad för lärare som deltar i utbildningen. Som underlag för uppdraget finns förordningen om uppdragsutbildning av lärare (SFS 2007: 223) och förordningen om statsbidrag för fortbildning av lärare (SFS 2007: 222).

Syftet med fortbildningsinsatsen är att stärka lärares kompetens för att därigenom öka elevers måluppfyllelse. Fokus ska ligga på att förstärka lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska kompetens men också annan relevant fortbildning som främjar elevernas måluppfyllelse kan bli aktuell.

Ny upphandling

Skolverket är nu inne i upphandlingsomgång 2 och från BTH:s sida har vi med gemensamma krafter från MAM, TEK och TKS gjort en ny satsning för att komma in på den här marknaden. Vi lämnade offert på sex olika kurser och Skolverket bestämde sig för att köpa en av dem - "Naturvetenskap i mobilen".

Kursen är på 30 HP. Den vänder sig främst till lärare på gymnasium och högre årskurser på grundskola. Innehållet i kursen går ut på att kursdeltagarna med hjälp av modern teknik ska lära sig att anpassa undervisningens didaktik och ett relevant ämnesinnehåll till elevernas lärandeprocesser. Lärare och elever utvecklar metoder tillsammans för att integrera modern teknik i ordinarie undervisning. En del i deltagarnas projektarbete blir utvecklade lärobjekt som t.ex. kan användas i elevernas mobiltelefoner.

Delmoment i kursen

  • Mobilt Internet, kursansvarig Jeanette Eriksson TEK
  • Hållbar utveckling, kursansvarig Cecilia Bratt, TEK
  • Projektpedagogik, kursansvarig Thomas Hansson, MAM
  • Problembaserat Lärande, kursansvariga Rose-Marie Olsson och Ingalill Johansson, MAM
  • Språket som instrument för lärande, kursansvarig Victoria Dryselius, TKS
  • Matematikdidaktik, kursansvarig Håkan Lennerstad, TEK

Kursen ges på distans, halvfart och kommer att påbörjas i augusti 2008.

Är du intresserad av att veta mer om Skolverkets satsning är du välkommen att kontakta Åke Rosenquist på EXR, avd. för uppdrag och projekt. 0455-38 52 27.

Du kan också kontakta Rose-Marie Olsson eller Helene Ivarsson på sektionen för Management, som deltar i en konferens på Skolverket den 13 mars, då man ska prata framtid och utveckling.

Vi kan tillägga att Skolverket har annonserat särskilt intresse för mer fortbildningskurser för gymnasielärare med yrkesinriktning.

Text: Åke Rosenquist/Rose-Marie Olsson

 

Redigera
Share Dela