Uppskattade inspirationsseminarier

Som en del av årets jubileumsfirande har allmänhet, studenter och personal bjudits in till fem inspirationsseminarier. Seminarierna har berört olika ämnen och de har varit mycket uppskattade: vid ett par tillfällen har de varit så välbesökta att man fått ställa in extra stolar trots att arrangörerna bokat stora lokaler.

 

  • I augusti talade Paul Thomas från Intel Corporation över The Role of IT Innovation in the World Economic Recovery.
  • Professor Natalia Juristo från Universidad Politécnica de Madrid i Spanien utnämndes till hedersdoktor på BTH vid den akademiska högtiden i oktober. I samband med högtiden höll professor Juristo ett inspirationsseminarium med titeln How can science support software development?
  • I november talade professor Aman Agarwal från The Indian Institute of Finance om Technological Innovation and Climate Change During and Beyond the Financial Crisis - the Indian Experiment.
  • I början av december höll Martin Walfisz, grundare och tidigare vd för dataspelsföretaget Massive Entertainment, ett inspirationsseminarium om Entreprenörskap i spelindustrin. Även Martin Walfisz utnämndes till hedersdoktor på BTH vid den akademiska högtiden i oktober.
  • Det sista inspirationsseminariet gavs av professor Mats Alvesson, Lunds universitet som föreläste om Tomhetens triumf.

 

 

Text: Helena Persson, Informationsavdelningen

 

 

Redigera
Share Dela