Hej allihopa!

 

Bild på rektor Ursula HassVälkommen till årets första nummer av Intranytt! Vi har redan kommit en bra bit in i februari, och det känns som om jul och nyår ändå inte var för så länge sedan.

Det har varit intensiva veckor för alla som har medverkat i jobbet med att ta fram BTH:s Årsberättelse för 2008. Många uppgifter ställs samman på olika nivåer i vår organisation; ekonomi, utbildning, forskning och samverkan, och skickas sedan till utbildningsdepartementet. Vi kan vara stolta över vad vi har åstadkommit; ett ekonomiskt resultat i nivå med budgeterat, mycket god måluppfyllelse på examinationsmål, ökade externa intäkter för forskning men minskade externa intäkter för uppdragsutbildning.

Jag tycker att vi kan se ytterligare ökad synlighet i olika medier, exempelvis i Ny Teknik, och det är mycket glädjande. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien har gjort en kartläggning av hur universitet och högskolor presenterar sin forskning på sina webbsidor. Här lyckades vi mycket bra med en placering på åttonde plats (artikeln hittar du på www.IVA.se).

Vi kommer givetvis att jobba vidare med att utveckla vår webb, trots det goda resultatet. En orsak till detta är att vår styrelse har tagit beslut på att webben kommer att vara vår kommunikationsplattform framöver. Jag återkommer till hur vi kommer att arbeta med detta.

I studentperspektivet fortsätter vi med rekryteringsarbetet inför hösten 2009. Vi sätter också fokus på hur vi på ett bättre sätt kan dimensionera utbildningsutbudet och prognostisera produktionen av grundutbildning. Dimensioneringen siktar givetvis också på en mer balanserad studentmix. Här kommer vi att ha strategiska satsningar under 2008 för att ta fram och genomföra insatser på detta område.

Arbetet i Teknikdelegationen, som har fokus på att öka intresset för natur och teknikvetenskaplig utbildning i vid mening, har kommit igång. Det är viktigt att vi alla bidrar till att öppna upp och visa vad utbildning inom dessa områden innehåller och kan erbjuda. Roligt att läsa att våra sportlovsaktiviteter var välbesökta - bra initiativ!

I personalperspektivet har jag arbetet en hel del med rekryteringen av fyra nya sektionschefer. Där har vi nu gått igenom alla moment och inom kort kan jag berätta mer om detta. Vi har också tagit fram en första skrivning till Arbetsmiljöverket som svar på deras inspektionsmeddelande. En rad insatser som främst syftar till en förbättrad information om vårt arbetsmiljöarbete, bland annat kommer vi att ha en tydlig ingång från BTH.se till arbetsmiljöinformation både för dig som medarbetare och för dig som chef med personalansvar.

Vi har också haft utbildning i krisledning för att skapa tydliga rutiner i händelse av kris som är av mer omfattande slag. Information kommer att gå ut så fort allt är på plats.

I Partners & Pengar spåret har arbetet med insatser med anledning av varselsituationen i Blekinge fortsatt. Vi har nyligen fått det glädjande beskedet att vi får 240 nya utbildningsplatser på grund av detta.

Region Blekinge har avsatt fem miljoner kronor till Blekinge forskningsstiftelse (som också garanterar fem miljoner kronor i medfinansiering) för forskning och innovation som kan på ett positivt sätt bidra till en näringslivsutveckling, också med anledning av de höga varseltalen i Blekinge.

I universitets- och högskolesverige pågår formerandet av ansökningar till de av regeringen utpekade strategiska områden, som beskrevs i forsknings- och innovationspropositionen. Det är och blir mycket intressant att följa detta, och hur utfallet blir!

På lördag bär det av till Indien tillsammans med medarbetare på BTH, Region Blekinge, näringslivet och landshövding Gunvor Engström. Detta är ett led i att fördjupa och utveckla strategiska samarbeten på olika nivåer i Indien.


Hjärtliga hälsningar från ett snöigt Sälen!

Ursula

 

Redigera
Share Dela