Information från Utbildningsnämnden

Beteckningar på examensarbeten

För att öka tydligheten har utbildningsnämnden beslutat att införa likadana beteckningar på examensarbeten över hela BTH. Beslutet berör bara första ordet i examensarbetet. Man kan alltså efter beteckningen lägga till huvudområde och inriktning, till exempel "Kandidatarbete i företagsekonomi". För program som leder till yrkesexamen innebär detta att arbetet ska benämnas "Examensarbete" och det kan således inte automatiskt räknas som kandidatarbete, men möjligheten kvarstår att få det prövat som sådant om man i övrigt uppfyller fordringarna för en kandidatexamen.

Information om undersköterskeprogrammet vid BTH

Ordföranden informerade om att undersköterskeutbildningen inte kommer att ges från och med 2010.

Inrättande av nytt utbildningsprogram

Nämnden har beslutat att inrätta ett nytt utbildningsprogram på avancerad nivå med namnet Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier.

Programansvaret för civilingenjörsprogrammen

Nämnden har beslutat att den hitillsvarande delegationen till programrådet för civilingenjörsutbildningarna (PCi) ska upphöra från och med den 1 november 2009 och att ansvaret för civilingenjörsprogrammen ska flyttas till och fördelas mellan sektionerna COM och ING.

I och med detta beslut ålade också utbildningsnämnden berörda sektioner att inrätta ett sektionsövergripande gemensamt råd där åtminstone programansvariga och biträdande programansvariga ingår, för att dra nytta av gemensamma erfarenheter och att hålla en enhetlighet mellan BTH:s civilingenjörsprogram. Det gemensamma rådets sammansättning ska återrapporteras till nämnden senast den 1 januari 2010.

 

Se även Utbildningsnämndens hemsida: www.bth.se/gun

 

Källa: Utbildningsnämndens informationsblad september och oktober 2009

 

 

 

Redigera
Share Dela