"- Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!"

Bild på ModeerGeneralsekreterare Camilla Modéer från Vetenskap & Allmänhet (VA) besökte BTH och Ursula Hass i augusti. VA är en ideell förening som stöds av Utbildningsdepartementet, finansieras av medlemsavgifter och projektbidrag, och har sitt kansli vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i Stockholm.

 

Vid mötet medverkade även Anders Hederstierna, Lars Lundberg, Louise Stjernberg, Henrik Ny och studentkårsordförande Robin Nordström. Alla presenterade sitt verksamhetsområde och diskuterade eventuella kopplingar till VA:s verksamhet.

Enligt Ursula Hass inledningsord, är tillgången till kunskap avgörande för framgång. Camilla Modéer, som liksom Ursula Hass är ledamot i Teknikdelegationen, delar säkert denna åsikt: i VA:s folder Vetenskap angår Alla säger man att "kunskap och lärande bygger framtidens samhälle".

VA:s mål

VA:s mål är att:

- främja kontakterna och idéutbytet mellan allmänhet och forskare,

- öka allmänhetens kunskap om forskningens metoder och resultat,

- stärka forskarnas lyhördhet och förståelse för allmänhetens frågor om och oro för forskning, samt

- bygga nätverk för erfarenhetsutbyte och möten.

För att främja dialogen och öppenheten mellan allmänhet och forskare ordnar VA bland annat Science Cafés ("Fika med forskare") och dialogseminarier, samt är koordinator för de svenska arrangemangen i det årliga ForskarFredag.

VA:s rapporter

VA gör många undersökningar och presenterar resultaten i olika rapporter. Man har exempelvis undersökt allmänhetens vilja att satsa på forskning, och vilken forskning man i så fall vill ska prioriteras. Enligt en undersökning 2008/2009 där man frågat 3.000 svenskar hur de ser på vetenskap, har 58% förtroende för forskare, men färre - 53% - har förtroende för universitet och högskolor. Högutbildade och politiskt intresserade har överlag högre förtroende för forskning, medan ungdomar, 15-19 år, har lägst forskningsförtroende.

Av dem som önskar forskning, menar de flesta att det är mycket viktigt att satsa på forskning om cancer, miljö och energi.

I en undersökning menade 10% av de intervjuade att forskningsresultat ska spridas genast, men 88% tycker att man ska vänta med att sprida resultaten tills någon annan bekräftat forskningsresultatet.

VA:s rapporter innehåller intressanta fakta om många gruppers syn på olika frågor - allmänhet, forskare, journalister, lärare, näringsliv, politiker, ungdomar samt internationella jämförelser. Rapporterna finns tillgängliga på VA:s hemsida. Dessutom har vi ett mindre antal av VA:s trycksaker på Informationsavdelningen. Kontakta oss om du är intresserad.

 

Länk till VA:s hemsida: http://www.v-a.se/

 

Text: Helena Persson   Bild: Ulrika Wilke

 

Redigera
Share Dela