World Trade Center Association och Blekinge Tekniska Högskola

i samarbete kring hållbar utveckling

World Trade Center Association (WTCA), ett världsomspännande affärsnätverk med cirka 500 000 medlemsföretag och med välkända byggnader runtom i världen, har ingått ett samarbete kring hållbar utveckling med Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

 

- BTH utsågs nyligen till bästa lärosäte i Sverige inom hållbar utveckling, tillika tredje bäst i hela Europa, i en europeisk, prestigefylld ranking, så vårt val på samarbetspartner var ganska enkelt, säger Anders Berner, Europachef på WTCA.

Det var i samband med den nya World Trade Center-byggnaden i Malmö som WTCA började se sig om efter potentiella organisationer som kunde samarbeta kring hållbar utveckling.

- Hela World Trade Center i Malmö genomsyras av hållbarhetstänk och är från grunden uppbyggt på ett mycket energisnålt sätt för att främja miljön, berättar Anders vidare. Detta blev vårt första så kallade Go Green-projekt och det tänker vi fortsätta med - hållbar utveckling ska löpa som en tråd i allt arbete vi gör.

"Go Green" har nu presenterats och offentliggjorts vid ett antal forum och seminarier världen över och nu planeras en större global satsning för att kunna sätta likhetstecken mellan WTCA och hållbar utveckling.

Blekinge Tekniska Högskola har sedan ett antal år tillbaka uppmärksammat och arbetat mycket målmedvetet med hållbar utveckling, med verktyg och system. Det började inom maskinteknik men finns nu implementerat på olika sätt inom olika program och utbildningar, bland annat Fysisk planering som idag även inrymmer utbildningen European Spatial Planning.

- Vi har utvecklat en metodik för strategisk hållbar utveckling som nästan kan tillämpas inom vilket ämnesområde som helst, säger Göran Broman, professor på Blekinge Tekniska Högskola. Som en ytterligare dimension har vi nu även kurser i strategiskt ledarskap för hållbarhet, vilket visat sig mycket efterfrågat. Totalt finns just nu cirka 50 nationaliteter från samtliga kontinenter representerade bland våra utbildningar och vi har flera doktorander som fokuserar på ett antal specialområden.

- Vi vill alla samma sak, bygga ett samhälle och en värld som är hållbart för och i framtiden. Detta är fullt möjligt, berättar Göran. Det ska bli fantastiskt spännande och är också en ära att få samarbeta med ett så pass världsomspännande nätverk som World Trade Center Association, avslutar han.

 

För ytterligare information:

Per-Olof Svensson, projektledare BTH, tel. 0708-780113

 

Redigera
Share Dela