Pressmeddelande 2006-05-19

Informationsavdelningen, sara persson

Tre miljoner till programvaruteknik på bth från sparbanksstiftelsen kronan

Blekinge tekniska högskola har fått drygt tre miljoner för en treårsperiod inom programvaruteknik från sparbanksstiftelsen kronan. målsättningen med projektet är att genom ett mentorprojekt göra det möjligt för doktorer inom programvaruteknik att ta nästa steg i forskarkarriären, det vill säga att bli docenter.

Programvaruteknik har under en längre tid varit ett starkt område vid BTH. Målsättningen är nu att ta nästa steg genom att bredda forskningstoppen. Detta skall ske genom ett mentorprojekt med Professor Claes Wohlin som ansvarig. Projektet avser att dra nytta av Professor Wohlins internationella position och ranking.

– Att få flera av våra disputerade till docenter är en förutsättning för att kunna konkurrera om forskningsfinansiering för större centrumsatsningar i konkurrens med de mer väletablerade universiteten, säger Claes Wohlin.

Mentorprojektet kommer att vara ett viktigt komplement till forskningsprojektet BESQ. BESQ består i förstahand av ett tiotal doktorandprojekt, medan det nya projektet har fokus på fortsatt forskning för dem som avlagt doktorsexamen.

– Projektanslaget ger oss en möjlighet att bygga en ännu starkare forskningsmiljö från forskarstudier via doktorsexamen till väletablerade forskare. Detta är viktigt för att förstärka vår position både nationellt och internationellt, avslutar Claes Wohlin.

Ytterligare upplysningar kan fås av:

Professor Claes Wohlin, telefon 0457-38 58 20 eller 0708-37 58 20.

Helen Hansson, styrelseledamot i Sparbanksstiftelsen Kronan (www.sparbanksstiftelsenkronan.se), kan besvara frågor angående stiftelsen, telefon 0455-61 50 40.

Information om pågående forskning vid BTH inom området återfinns på www.bth.se/tek/serl och www.bth.se/besq.

Redigera
Share Dela