Pressmeddelande/press release

Informationsavdelningen, Blekinge Tekniska Högskola

Information Department, Blekinge Institute of Technology

Lennarth Förberg, Informationschef/Head of Information Department

Professor vid bth löser tvåhundraårigt matematikproblem

Professor of Blekinge Institute of Technology solves two hundred-year old math problem

På tisdag kommer professor nail ibragimov att presentera lösningen på ett problem som gäckat matematiker i hela världen sedan 1770. gåtan kallas laplace problem och lyder ”finn alla invarianter för hyperboliska differentialekvationer”. professor ibragimovs föreläsning kommer att vara anpassad även för icke-matematiker.

Problemet vars lösning professor Ibragimov presenterar i sin föreläsning är 230 år gammalt, det vill säga nästan lika gammalt som själva studierna av partiella differentialekvationer. Den första partiella differentialekvationen, vågekvationen för vibrerande strängar, formulerades och löstes av d’Alembert 1747.

Invariantproblemet går tillbaka så långt som till Laplace arbete 1773, när den unge matematikern, 24 år gammal, publicerade sin berömda metod baserad på två invarianter, h och k, vilka senare av Darboux 1890 kallades för Laplace invarianter. Dessa, vilka egentligen snarare var halvinvarianta, hade även upptäckts och använts av Leonard Euler och hade publicerats i hans ”Integralkalkyl” 1769/70. Laplace metod utvidgades 1911 av Louise Petrén så att den även omfattade ekvationer av högre ordning. År 1960 fann Ovsyannikov ännu en äkta invariant.

Resten av Laplace problem återstod att lösa fram till nyligen då professor Nail H. Ibragimov kunde presentera sin lösning.

– Professor Ibragimovs resultat är i högsta grad intressanta, säger Thorbjörn Kolsrud, professor vid KTH.

Blekinge Tekniska Högskola bjuder in till en öppen föreläsning när professor Ibragimov under rubriken ”A dramatic story with a happy ending” presenterar sitt arbete. Föreläsningen, som hålls i sal 2304A på Campus Gräsvik i Karlskrona klockan 13.15 till 15.00, ges på engelska.

För mer information, kontakta professor Nail Ibragimov på telefon 0455-38 54 50 eller 0733-24 83 74 nib@bth.se, eller tekn dr Claes Jogréus på telefon 0455-38 54 05 claes.jogreus@bth.se.

Nail Ibragimov

Professor Nail H Ibragimov är utbildad vid universitet i Novosibirsk och doktorerade vid Moskvas institut för fysik och teknik 1967. Han har varit knuten till den ryska vetenskapsakademin mellan 1965 och 1993. Sedan 1976 har han varit en flitig föreläsare över hela världen. Mellan 1994 och 2000 hade han en professorstjänst i Sydafrika. För närvarande är han professor i matematik och ledare för det internationella forskningscentret ALGA vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona.

Professor Ibragimov anses vara en av världens främsta experter inom området symmetrianalys av differentialekvationer. Se även http://www.bth.se/ALGA

Redigera
Share Dela