Pressmeddelande den 23 maj 2011

Docentföreläsning i programvaruteknik på BTH


Onsdagen den 25 maj håller forskaren Richard Torkar vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, sin docentföreläsning i programvaruteknik. Föreläsningens titel är "Innovation inom programvaruteknik". Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Inom programvaruteknik, liksom andra områden, finns det svårigheter att mäta graden av innovation i processer och produkter. Föreläsningen kommer att presentera olika sätt att se på innovation inom programvaruutveckling, faktorer som styr innovation, mätmetoder för att följa upp innovationsaspekter och utmaningar inom detta fält som bör lösas på sikt. Föreläsningen kommer också koppla de innovationsaspekter som finns inom programvaruindustrin till den överföring som forskarvärlden förväntas göra som ett led i sitt forskningsarbete idag.

Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Dag: Onsdagen den 25 maj 2011
Tid: Kl. 10:30
Plats: Sal J1650, Hus J, vån 1, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona

 

Richard Torkar disputerade 2006 och har sedan disputationen breddat sig och genomfört forskning i flera programvarutekniska fält. I sin doktorsavhandling presenterade Richard flera studier inom verifikation och validation av program-varusystem och denna forskning har nu indirekt lett till att han handleder doktorander och driver forskningsprojekt i detta område tillsammans med partners i näringslivet. Richard Torkar är för närvarande inblandad i handledningen av sex doktorander inom programvaruteknik och är ansvarig för den nationella forskarskolan SWELL, som inriktar sig på forskning inom verifikation och validation av programvarusystem.

 

För ytterligare information kontakta universitetslektor Richard Torkar på telefon 0455-38 58 09.
Se även
www.bth.se

Redigera
Share Dela