Publicerad 2010-03-18

BTH-forskare studerar ögonrörelser på världsutställning

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, kommer att studera besökares ögonrörelser genom "Eye Tracking" vid världsutställningen :And There Was Light, som öppnar i Göteborg den 20 mars. Utställningen visar några av konstvärldens allra dyrbaraste originalverk, utförda av Leonardo da Vinci, Michelangelo och Rafael. Det är första gången som dessa tre konstnärers verk ställs ut tillsammans och utställningen väntas därför få extra stor uppmärksamhet. Det är också första gången någonsin som Eye Tracking används på en konstutställning för att ge besökarna en extra dimension av konstupplevelsen.

Initiativet till medverkan på världsutställningen har tagits av BTH i samarbete med företaget Tobii, som har utvecklat en demoapplikation för Eye Tracking specifikt för utställningar. Tobiis teknik kommer att användas av BTH för att genomföra vetenskapliga studier.

Målningen Nattvarden med illustration var blickar har fokuserats

Bildtext: Exempel på fokusområde för blickar på målningen Nattvarden (foto: Tobii)

- Vi arbetar genomgående med teknik, innovation och hållbarhet i våra utbildningar och vår forskning säger Lena Vogelius, vicerektor på Blekinge Tekniska Högskola. And there was light visar på den stora betydelse, som några av den italienska renässansens mästare hade för utvecklingen av vetenskap och konst. Det är en ynnest för oss att få bidra med vår forskning och teknik för att belysa nya dimensioner i denna konstupplevelse.

Forskningsstudien som utförs på plats av Charlotte Sennersten, forskare på BTH, innebär att besökare som tittar på Nattvarden av Da Vinci ges möjlighet att få visuell återkoppling på hur de har betraktat konstverket med hjälp av en Eye Tracker från företaget Tobii.

- Jag kommer att undersöka besökares ögonrörelser kopplat till den sista måltiden, berättar Charlotte Sennersten, forskare på Blekinge Tekniska Högskola. Besökarna kommer också att få besvara ett antal frågor och sammantaget kan vi få en förståelse för konstens inneboende komposition. Våra ögon är vår rikaste informationskälla - att förstå dess inre hemligheter genom teknologiska framsteg bidrar till nya vetenskapliga insikter. För att forma morgondagens tekniska konstnärer krävs en förståelse för ögat, konsten, teknologin och interaktionen däremellan.

Det är inte bara under utställningen som Eye Tracking är intressant för BTH. Den teknik som används på utställningen använder sig av 2D-fokus med loggning och styrning men i den forskning som bedrivs på BTH kopplas en Eye Tracker vanligen till en 3D digital spel/simualtionsmotor. Eye Tracking och interaktion via ögonen av 3D-grafik för spel och simulation är också en av hörnstenarna inom ett av de forskningslaboratorier som drivs på BTH; Game Systems and Interaction Research Laboratory, GSIL.  GSIL har för tillfället flera Eye Tracking-projekt på gång. Bland annat ett där man använder blicken för att driva en mobil robot. Andra projekt handlar bland annat om analys av beslutsprocesser i finansiella beslut och analys av visuell kognition av social interaktion. Till hösten startar också ett helt nytt utbildningsprogram inom området; Technical Artist som kommer att innehålla bland annat 3D-grafik och 3D-programmering och ha nära kopplingar till den teknik som används för studier av ögonrörelser på utställningen i Göteborg.

 

Mer information om GSIL finns på http://www.bth.se/com/gsil

 

Mer information om utställningen  :And There Was Light finns på utställningens egen hemsida http://www.and-there-was-light.com/index.cfm?pg=37

 

Mer information om företaget Tobii och tekniken bakom Eye Tracking på utställningen finns på http://www.tobii.com

 

foto på Charlotte Sennersten, BTH, Lena Vogelius,BTH och Sara Hyleen, Tobii

Bildtext: Charlotte Sennersten, BTH, Lena Vogelius, BTH och Sara Hyleen, Tobii

För ytterligare information om BTH:s medverkan vid utställningen, kontakta doktorand Charlotte Sennersten på telefon 073-704 90 34. Se även http://www.bth.se/com/chs.nsf/

Redigera
Share Dela