Nyhetsbrev 10, 2005-12-13

Minnesanteckningar från webbforummöte den 8 december

Webbforums årliga möte hölls den 8 december. Viktoria Dryselius från TKS föreläste om Skrivkramp och retorik. Därefter höll vi ett vanligt möte.

Anteckningarna från mötet

En kort sammanfattning av Viktorias föreläsning

Ny medarbetare

Anna Harding är projektanställd under december (och antagligen också januari) för att hjälpa mig avsluta en del projekt. I första hand jobbar Anna med att välja ut och köpa in ett statistikprogram så att vi kan komma igång med besöksstatistiken. Tanken är att programmet ska kunna användas av flera användare och på flera delar av webbplatsen. Titta gärna på kravspecen och återkom med synpunkter snarast om ni har några. Anna når ni på anna.harding@bth.se eller 5004.

Kravspecifikation för statistik

Användarundersökningar genomförda

Under saco:s studentmässa i Malmö den 29 november gjorde jag 4 användarundersökningar och 32 intervjuer med gymnasieeleverna som besökte mässan. Syftet var att ta reda på dels hur de uppfattar vår webbplats (om de hittar, hur de gör och så vidare) och dels vilken information gymnasiestudenter förväntar sig, eller vill, hitta på en högskolas webbplats. Användarundersökningarna har jag inte hunnit analysera, men protokollen finns publicerade på webbforums webbsidor. Intervjuerna har sammanställts och finns också publicerade på webbsidan.

Användarundersökning

Intervjuer

Behovsanalys för tillgänglighetsarbete

Funka nu kommer att genomföra en revision av vår webbplats. Starten har tyvärr blivit fördröjd på grund av sjukdom, men vi hoppas att arbetet kan börja så fort som möjligt.

Nya webbplatser i högskolesverige

Under hösten har flera högskolor runt om i landet lanserat nya webbplatser. Besök dem gärna!

Stockholms universitet

Göteborgs universitet

Malmö högskola

Dessutom var det inte så längesedan Lunds universitet fick en ny webbplats (www.lu.se) och Lärarhögskolan i Stockholm (www.lhs.se) lanserar en ny webbplats i mitten av januari.

God jul och gott nytt år!

Redigera
Share Dela