Anteckningar från möte med webbforum, 2004-12-15

Minnesanteckningarna i pdf-fil (tex för utskrift)

Vad har hänt under året?

Jenny Gustavsson berättade att sedan högskolans webb fick nytt utseende och lite annorlunda struktur i januari 2004 har ytterligare förbättringar på webbplatsen gjorts. Bland annat finns det ett pressrum, en ny rekryteringssajt (FOKUS) har nyligen blivit klar, det finns en central nyhetsfunktion där man även hanterar nyheter för avdelningarna Student, Utbildning, Om BTH, Forskning och Samverkan. Pressbevakningen håller på att förbättras, nya ”huvudbilder” kommer att publiceras inom kort, en utbildning i sökmotorer har genomförts och riktlinjerna för webbplatsen är klara.

Leif Lagebrand berättade att IT och nya media har arbetat med driftssäkerheten, och har bland annat dubblerat servrarna, för att öka webbplatsens upptid. De har också gjort vissa förbättringar på Web Edit Pro (vilket de också planerar att uppgradera), sökmotorn med mera.

Lasse Bourelius tog upp en fråga om Web Edit Pro: Man kan inte lägga upp filer (tex flash, camtasia, Producer osv) som genererar fler filer på egen hand utan måste be Henrik eller Leif om hjälp. Det kan bli ett problem när man erbjuder lärare kurshemsidor via WEP och samtidigt ger dem kurser i ovanstående program. IT & nya media ska se om det finns någon bättre lösning på problemet.

Uppföljning/statistik

Jenny Gustavsson berättade att hon tittat på antal besök på www.bth.se genom att titta på loggen, ett tidskrävande arbete som inte ger så intressanta svar. Det man framför allt kan se är vissa trender i besöksstatistiken (ip-nummer tillhörande personal och studenter är inte inkluderade i statistiken). Till exempel så halveras besöken under helger.

Under året har man också tittat på vilka delar i landet våra besökare kommer ifrån. Resultatet från denna undersökning bifogas.

Samma dag som mötet hölls avslutades en tredje mätning, vars syfte är att svara på vilka som besöker vår webbplats, samt vad de tycker om den. Analysen av denna väntas komma efter jul- och nyårshelgen. Denna kan sedan jämföras med den undersökning som gjordes för et och ett halvt år sedan.

Jenny Gustavsson ska ta reda på om det finns någon annan högskola som får fram bra webbstatistik som de faktiskt kan använda sig av. Vad använder de den till? Kostnader och arbetstid bör ställas mot resultatet.

Ny Teknik säger sig använda en opartisk webbmätning. Vad får de ut av den?

På telekommunikation mäter man http-trafiken och kan därutav mäta trender, tex var de kmmer ifrån och vart de tar vägen. Leif Lagebrand tycket det var en bra idé och något vi skulle kunna testa på www.bth.se. En kommentar var att det kan vara en policyfråga. Vi skulle till exempel kunna upptäcka om det finns en studentserver med mkt filmer på. Får vi göra det juridiskt sett? Leif Lagebrand kollar med DAT till att börja med.

Planer inför 2005

Informationsavdelningen har tilldelats extra medel för att arbeta med att tillgänglighetsanpassa webbplatsen. I detta arbete ingår också arbete med användarvänlighet och anpassning till riktlinjer så som WAI och 24-timmarswebben, menar Jenny Gustavsson. I ett uppstartningsskede sker diskussioner förslagsvis med Eva Wernersson (ordf. i jämlikhetskommittén) och Mariana Sahlström (samordnare för stödåtgärder för studenter med funktionshinder).

Ett annat område som man kommer att jobba mycket med nästa år är sökmotoroptimering. Målen är bland annat att få högre page rank på BTH:s webbsida, att hamna högre i sökmotorer på valda sökord samt att förbättra webbsidorna så att den interna sökmotorn får mer relevanta träffar. En hel del arbete kommer också att läggas på att hitta verktyg för uppföljning och utvärdering.

Andra områden som är prioriterade är de engelska webbsidorna och förvaltningens webbsidor (dvs För personal).

Slutsummering

Positiva omdömen om webbplatsen:

Den är mycket bättre än förut, fräsch, snygg layout, lättare att hitta och mer relevant information.

Dessutom är Web Edit Pro ett bra verktyg säger de som använder det.

Servicen från Jenny, Leif och Henrik är utmärkt (det tackar vi för).

Det finns en enhetlighet mellan webb och allt tryckt material, vilket inte funnits tidigare.

Mindre bra saker med webbplatsen:

Kurslistan på Utbildning sorteras bara i bokstavsordning. Om man är intresserad av ett visst ämne eller kurser som börjar i en viss lp så kan man inte sortera på det. Ett minimikrav borde vara att den även kan sorteras per samma ämnesgrupper som i kurskatalogen.

Inger Lindströms gamla ekonomihandbok finns fortfarande kvar och hamnar tydligen före ekonomiavdelningens ekonomihandbok när man använder sökmotorn. Lasse Bourelus skickar de sökbegrepp han brukar använda till Henrik Törnblom så kollar han det.

Finns det en ämneskarta? Sajtkarta? Det finns en innehållsförteckning som uppdateras manuellt och alla är välkomna att ge förslag till vad som ska finnas med där. En komplett innehållsförteckning eller sajtkarta skulle i princip vara meningslös, eftersom vi har så väldigt många webbsidor. Patrik Carlsson föreslår en webbsida som heter ”how to use bth.se” om människor har så svårt att hitta. Här kan de också få hjälp med hur man använder sökmotor och få info om hur upplägget är tänkt. Bra idé.

Anders Nelsson tycker vi behöver titta på, och ha en strategi för, andra tekniker, som tex 3G, handdatorer osv. Vi bör åtminstone köra lite tester för att visa att vi är en teknisk högskola.

Flera efterfrågar en direktlänk till sektionerna från förstasidan. En drop-down meny – snabbval – kan vara en möjlig lösning. Leif Lagebrand påpekar då att vi måste titta på statistiken och ta med sådana delar av webben som är vanligast att folk besöker.

Biblioteket vill ha en flik som går till biblioteket, eftersom man upplever att det är svårt att hitta till deras webbsidor. Efter att ha tittat runt lite snabbt konstaterar vi att det finns länkar till biblioteket från de flesta större delar på webben. Dessutom konstaterar TKS i en användarundersökning (bifogas) att alla studenter i undersökningen hittar till Bibliotekets webb utan problem. Jenny Gustavsson föreslår att detta ska undersökas närmare innan vi kan besluta något.

Malin Christiansson har upplevt problem med sökningar som innehåller åäö, och överhuvudtaget anser hon det är svårt att med hjälp av sökmotorn hitta sidor som tillhör hälsa. Henrik föreslår att man med metataggar ska märka upp vissa webbsidor som bör hamna högt upp vis sökningar på vissa begrepp.

Det ligger på allas ansvar att förbättra våra webbsidor så att sökmotorn därmed får mer relevanta träffar. Jenny Gustavsson uppmanar alla att rapportera när man får ”konstiga” sökningar (tex många irrelevanta svar högt upp osv) och meddela vilka söksträngar man använt.

De engelska sidorna är inte så bra, påpekar flera. Jenny Gustavsson meddelar att International Office arbetar med att förbättra Education och Student. Research kommer Jenny Gustavsson att arbeta mer med under nästa år.

Ett förslag var att gå igenom de svenska utbildningssidorna ur ett studentperspektiv. Många upplever att det kan vara svårt att hitta, och att studentperspektivet saknas.

Texten är för liten. Jenny Gustavsson påpekar att det är ett problem som måste lösas på något sätt genom arbetet med att tillgänglighetsanpassa webbsidorna.

Patrik Carlsson anser att framsidan ibland kan vara långsam att ladda ner på mindre enheter så som handdatorer.

Länkningar till engelska/svenska sidor kan ibland vara förvirrande. Om man klickar på In English i huvudet kommer man alltid tillbaka till webbplatsens välkomstsida. Dessutom fungerar indikeringen till delsajters webbsidor på olika sätt i organisationen. Riktlinjer för hur detta ska se ut och gå till bör tas fram. Någon föreslår att Länken i huvudet bör heta ”BTH in English” för att klara ut några av missförstånden (att ändra denna text innebär tyvärr en väldig massa programmeringsarbete, och är därför något vi inte kan göra annat än i samband med en större revision av webbplatsens utseende, Jennys anm.).

Anders Nelsson anser att vi bör jobba med stöd för andra webbläsare. Vi konstaterar då att webbsidan fungerar bra i Firefox och Netscape. Finns det andra webbläsare som vi bör titta på?

Lasse Bourelius tog upp frågan om RSS Feed och Bloggar. Detta kommer de att testa bla på biblioteket. Finns det andra ställen på webbplatsen där detta kan vara av intresse? (Jenny Gustavsson föreslår att biblioteket är ”försökspersoner” och meddelar resultatet efter utvärdering. Därefter kan vi fundera på andra användningsområden.)

Patrik Carlsson och Anders Nelsson vill kunna ladda ner hela eller delar av adressboken till mobiltelefonen.

Åke Rosenquist föreslår att lokalbokningssystemet kompletteras med grafiska bilder över vart på campus salarna ligger. Jenny Gustavsson säger att det inte är en fråga för webbforum, men att önskemålet kan skickas vidare till berörda.

Åke Rosenquist menar också att flygbilderna som i dag används för vägvisning på webben är svåra att navigera efter. Grafiska bilder är lättare. Jenny lovar att ändra eller komplettera.

Förvaltningens webbsidor är dåliga, och svåra att hitta bland. När det gäller sidorna För personal är det viktigt att de är organiserade efter område och inte efter förvaltningens organisation. Tex ligger reseräkningar hos personalavdelningen, fast det naturliga stället att leta efter dem är på Ekonomi. Blanketter bör också i största utsträckning digitaliseras. Jenny Gustavsson påpekar att detta är ett krav i tillgänglighetsanpassning, så det är något vi kommer att bli tvungna att göra.

Någon påpekar också att det skulle underlätta om alla sektioner och avdelningar använde någorlunda gemensamt navigationsmönster, tex med liknande rubriker i menyn så långt det går.

Rapport om mätning av var i Sverige webbesökarna kommer från (pdf-fil)

TKS rapport och användarundersökning (pdf-fil)

Jenny Gustavsson

Webbredaktör

Redigera
Share Dela