Nyhetsbrev 8, 2005-10-14

Webbforums årliga möte

Tyvärr har jag inte ett datum för det årliga mötet ännu. I förra nyhetsbrevet efterfrågade jag tips på föreläsning som man skulle kunna kombinera detta med. En idé (den enda) som kom in var "Att skriva för webben". Vi har ju tidigare haft en utbildning i detta, och ämnet kommer upp också när man pratar sökoptimering och tillgänglighet, men det finns alltid nya aspekter att ta upp. Jag ska se om vi kan fixa en föreläsning om detta. Finns det andra idéer? Vad vill ni ta upp på mötet?

Avhopp från utbildning i tillgänglighet

Den 20 & 27 september höll vi som bekant en utbildning i tillgänglighet. Hälften av alla som anmält sig till kursen fick förhinder eller hoppade över det andra tillfället, då en extern föreläsare gästade BTH. Självklart är det så att man ibland måste prioritera annat, och att man kan få en arbetsbelastning som man inte kunnat förutse när man anmält sig.

Jag vill även i fortsättningen kunna erbjuda kostnadsfria webbrelaterade utbildningar för er som jobbar med våra webbsidor. Det är ett bra sätt att säkerställa att BTH:s webb håller en bra kvalitet. Men tyvärr tror jag att vi i fortsättningen blir tvugna att ta ut en avgift för de som anmält sig, men sedan inte kan komma.

Hur viktig är webben?

Informationsavdelningen genomför årligen en enkätundersökning bland de nya studenterna. Undersökningen görs i form av en pappersenkät som delas ut under uppropet som studentkåren håller. I enkäten frågar vi bland annat hur studenterna fått information om den utbildning de sökt och hur viktiga olika informationskanaler är.

Årets enkät visar att nio procent av de tillfrågade har fått information om den utbildning de har valt genom CD-skivan Fokus på BTH och 51 procent genom BTH:s webbplats.

97 procent har besökt www.bth.se och av dessa personer gjorde 85 procent det för att söka information om utbildningar, 38 procent sökte information om Blekinge som studentregion, 30 procent sökte information om studentkåren, 27 procent sökte kontaktinformation och 9 procent gjode en anmälan till utbildning.

20 procent av de svarande har besökt www.bth.se/fokus och 17 procent har öppnat CD-skivan Fokus på BTH. 11 procent hade sett CD-skivan men inte öppnat den och 52 procent hade varken sett CD:n eller sajten.

Har du frågor om studentenkäten är du välkommen att kontakta Annicka Engblom på informationsavdelningen.

Förändringar på webbforums webbsidor

Jag har idag lagt upp information och kursdokumentation från alla de utbildningar som har hållts för er som arbetar med webben sedan 2003. Nytt är också lite mer information om de undersökningar om webbplatsen som hittills har genomförts. Framöver kommer ni också att hitta råd och tips för webbpublicering och länkar till olika resurser som kan vara bra i arbetet.

Redigera
Share Dela