Webbplatsundersökning 2003

Enkäten genomfördes av webbredaktören med hjälp av e-val från den 19 maj och tre veckor framåt.

Enkäten skickades ut till 460 anställda och 4509 studenter. En länk för besökare låg även på framsidan och ett meddelande skickades till alumninätverket. E-post skickades också till ett 20-tal externa kontakter.

Besökare: 31 svar (varav 4 st nuvarande studenter som kommit fel).

Personal: 119 svar

Student: 376 svar

Utöver analysen gjordes en åtgärdslista grundad på de förslag som kom in genom de öppna frågorna i enkäten. Åtgärdslistan användes under arbetet med att göra om högskolans webbplats 2003.

Analys av enkäten 2003

 

Redigera
Share Dela