Webbplatsundersökning 2004 vs 2003

2003 genomfördes en enkät om www.bth.se i syfte att ta reda på vad webbplatsens besökare tyckte om den och få underlag för vad som behövde förbättras och förändras i och med att webbplatsen skulle göras om. I slutet av 2004 gjordes en uppföljande undersökning.

2004-års undersökning fick en bättre spridning bland de som inte är studenter eller anställda på BTH. Det har gett ett bättre svarsunderlag än den tidigare undersökningen.

Till skillnad från året innan är det många som tycker att webbsidan är stilren och/eller snygg och att den har blivit bättre.

Fortfarande verkar det stora problemet med webbplatsen vara att den är ostrukturerad och rörig. Man har problem med att hitta. Strukturen har förbättrats något sedan webbplatsen gjordes om, men det är något vi måste arbeta vidare.

Samtidigt kan vi se att den stora förbättringen har skett just i om man hittar det man söker. Bland studenter och personal ser vi en avsevärd förbättring i hur de hittar. 2003 hittade man med viss svårighet. 2004 hittar 70 % utan problem.

Avslutningsvis kan man konstatera att 70 % av respondenterna är nöjda eller mycket nöjda med webbplatsen 2004.

Ladda ner rapporten som pdf-dokument

Redigera
Share Dela