Skriv för webben, utbildning

4 november 2003, Journalistgruppen, Fredrik Wackå

 • Kommunikatörens roll - konsten att vara organisationens talesman och besökarens ombudsman samtidigt.
 • Den journalistiska metoden - välj, prioritera, formulera och kontrollera. Deltagarna lär sig de avgörande stegen för all publicering.
 • Välj och prioritera - övning där deltagarna får snabb insikt i hur en strukturerad arbetsmetod kraftigt kan förenkla arbetet med svåra och byråkratiska texter.
 • Formulera - rakt på sak och med trovärdighet. Vi lär ut en enkel formel för de viktiga rubrikerna. Deltagarna lär sig att skriva just rubriker i stället för överskrifter, och övar på såväl vanliga tidningsrubriker som annat material.
 • Den viktiga inledningen - ingressen som fullföljer rubriken. Deltagarna lär sig ingressens funktion och konstruktion.
 • Språktips - vikten av att skriva korrekt. Snabb genomgång av vanliga misstag som mindre rutinerade skribenter riskerar att göra. Betoning på hur man undviker att ta bort personer och aktörer ur texter.
 • Skillnaden mellan nät och papper - med utgångspunkt från det medium deltagarna känner bäst definierar vi webbens särdrag.
 • Varför det är svårare att läsa på skärm - genomgång av webbens tekniska begränsningar för läsande.
 • Besökarens förutsättningar - vad säger erfarenheten om hur besökare på en webbplats agerar? Forskningsresultat kring användbarhet illustrerar informatörens uppgift.
 • Den journalistiska metodens förtjänster på nätet - så kan den användas i såväl texter som informationsflöde på en webbplats.
 • Webbens typografiska möjligheter - deltagarna lär sig vilka metoder som finns för att öka läsbarheten.
 • Strukturera dina texter interaktivt - att skapa dialog och kommunikation, interaktivitet, är framförallt ett redaktionellt arbete. Inte en teknisk funktion. Deltagarna diskuterar kring exempel.

Kursdokumentation

Den journaistiska metoden (på Journalistgruppens webbsida)

Skriv för webben (på Journalistgruppens webbsida)

 

Redigera
Share Dela