Möte med webbforum, 2005-12-08

Mötet inleddes med en inspirationsföreläsning av Viktoria Dryselius från TKS. Viktoria pratade om retorik i skriftlig text.

1. jenny påminner om några viktiga saker när det gäller innehållet på webbsidorna

Skriv relevanta sidtitlar: Sidtitlar som beskriver sidans innehåll är viktigt för att sökmotorerna ska tolka och presentera information på ett relevant sätt och för att sidan ska hamna högt på relevanta sökord.

Glöm inte bort sökorden: Att skriva in relevanta sökord i avsedda fält för varje sida är minst lika viktigt. Skriv även in vanliga felstavningar på ord och synonymer som användaren kan tänkas använda för att hitta innehållet.

Gör egna sökningar: För att testa hur väl du lyckats med dina sökord och för att få en uppfattning om hur väl sidan listas i sökmotorn, framför allt vår interna, är det viktigt att göra egna sökningar på relevanta begrepp. Sökmotorn indexerar alla sidor två gånger i veckan, så det kan ta ett par dagar innan förändringar slår igenom.

Skriv relevanta länkar: Att länkarna har en relevant text är viktigt av två skäl: 1. Uppläsningsprogram som används av funktionshindrade läser upp länkarna för sig, och en länk som heter ”Läs mer” ger ingen hjälp till användaren. 2. Ord som finns i länktexter rankas högt av sökmotorer. Därför kan länkar som innehåller viktiga sökbegrepp förbättra träffarna i sökmotorerna.

Länkar som öppnas i nytt fönster: Enligt BTH:s riktlinjer för webbplatsen ska alla länkar som går till sidor inom BTH öppnas i samma fönster. Undantag är pdf-dokument (och andra dokument när det finns) och utskriftsversioner av sidor. Länkar som går till andra webbplatser än BTH öppnas däremot alltid i ett nytt fönster. Se över detta!

Alltid Alt-texter till bilder: Ange alltid alt-texter till de bilder du lägger in på hemsidan!

Om dokumentformat: De dokument som vi lägger ut på hemsidan ska kunna öppnas oberoende av plattform och programvaror, använd därför filformat som går att öppna med gratisprogram så som Acrobat Reader, Windows Media Player, Realplayer osv. Word-dokument är alltså inte att föredra! Undvik dock i möjligaste mån att göra annat än webbsidor, i de fall det inte går var noga med att tydliggöra för besökaren att länken avser nåt annat än en html-sida.

Rubriker och ingresser: Lägg vikt vid att ha med ämnesord i rubriker och ingresser då de hittas lättare av sökmotorer. Ingressen ska också ge läsaren en hint om textens innehåll, så att hon vet om hon kommit rätt.

Bildkomprimering: Förminska inte era bilder med hjälp av värden i koden, bilden ser mindre ut men väger fortfarande lika mycket. Redigera bilden i ett bildredigeringsprogram istället. BTH:s webb har en gräns på 370 pixlars bredd i den nuvarande layouten, det är viktigt att det efterföljs.

Nyheter och Kalendarium: Alla påminns om att de är välkomna att skicka information om saker som händer till Jenny så att Nyheter och Kalendarium hålls aktuellt.

2. en sammanfattning av året som gått

Vi har ordnat upp bland kvalitets- och styrdokument och en effektivisering av publiceringsarbetet diskuteras så ytterligare förbättringar kan väntas.

Vi införde en snabbvalsmeny från förstasidan, vilket i stort sett har visat sig vara lyckat och uppskattat.

En utbildning i tillgänglighet genomfördes för webbforums medlemmar i september.

Under året har ett förberedande arbete inför tillgänglighetsarbete av webbplatsen gjorts. En rapport sändes till Sven-Ove Nilsson som underlag för fortsatta budgetdiskussioner.

En användarundersökning av webbplatsen genomfördes med fyra gymnasiestudenter i Malmö under november. Resultatet är inte analyserat, men protokollen finns att ladda ner för den som är intresserad.

Samtidigt som användarundersökningarna gjordes genomfördes också en intervju bland 32 gymnasieelever om hur de letar information om utbildningar. Undersökningen ska följas upp i april.

3. kvar att göra i år

Funka Nu kommer att genomföra en revision av vår webbplats för att se vilka riktlinjer för tillgänglighet vi uppfyller och inte uppfyller, och hur vi ska kunna bli bättre. Den blir klar under januari.

Anna Harding kommer under december och januari jobba med Jenny för att bland annat ta fram ett statistikprogram utifrån en kravspec, så att vi äntligen kan få igång den uppföljningen.

4. 2006

Tillgänglighetsanpassningen fortsätter, med vilken ambition får dock budgeten avgöra. I skrivande stund vet vi inte hur den ser ut. Planering/förstudie för ny webbplats ska också göras under året.

5. synpunkter och frågor

Vi diskuterade om sökmotorn är känslig för versaler/gemener och fördelar och nackdelar med det. I dag tar sökmotorn inte hänsyn till om man skriver med versaler eller gemener. Ett förslag var att man kanske skulle kunna ha det som val när man väljer Avancerad sökning. Vi pratade också om möjligheten att använda googles sökmotortjänst med särskild licens för intern sökning på BTH:s servrar. Leif Lagerbrand tittar närmare på detta.

Vi diskuterade också vilka av högskolans alla servrar som indexeras i sökmotorn och om det inte går att visa detta på ett tydligare sätt på söksidan, så att vi, åtminstone internt, vet vilka sidor som finns med. Henrik Törnblom kollar upp vilka servrar som indexerar.

Vi diskuterade även möjligheten att göra sidan bredare, då man ansåg att 370 pixlar är ett för litet utrymme för exempelvis komplicerade tabeller eller för texter där teckenstorleken ökas. Kan man utnyttja högerspalten också? Jenny menar att 370 pixlar är satt med hänsyn till att textraderna inte bör vara längre än så för optimal läsbarhet. Däremot är det en fråga vi tar med oss när vi diskuterar förändringar av webbplatsen, bland annat ur tillgänglighetssynpunkt. Det borde gå att göra sidan mer flexibel så att man kan ta en större yta i anspråk för bilder och andra objekt, men ändå behålla optimal läsbarhet på texten.

Någon efterlyste nya bilder att använda på webbplatsen. Jenny berättade då att arbetet med BTH:s bildbank nu är igång igen, efter att i stort sett ha legat nere ett par år. Flera bilder kommer att läggas upp och sökmöjligheten kommer att förbättras. Högskolan i Kalmar kommer också att använda sig av samma bildbank (men med egen databas).

Redigera
Share Dela