Rapport från webbplatsundersökning december 2004

I december 2004 genomförde Rewind en webbplatsundersökning av www.bth.se på uppdrag av Blekinge Tekniska Högskola. Syftet var att identifiera vad besökarna anser om webbplatsen, samt identifiera vilka som besöker webbplatsen.

Undersökningen exponerades via ett pop-up fönster, samt via en länk från förstasidan för att fånga upp de vars webbläsare automatiskt blockerar pop-up fönster.

Undersökningen gjordes mellan den 1-15 december och totalt svarade 722 individer på den.

En glädjande nyhet är att ungefär 70 procent av alla besökare är totalt sett mycket nöjda eller nöjda med högskolans webbplats.

Nedan kan du ladda hem rapporten, samt dess bilagor. Undersökningen kommer framöver bland annat att jämföras med en motsvarande undersökning som gjordes i egen regi i maj 2003, innan högskolans webbplats fick en ny layout.

Välkommen tillbaka för att läsa mer om det resultatet!

Rapport, webbplatsundersökning december 2004
Frekvenstabeller, webbplatsundersökning december 2004
Öppna svar, webbplatsundersökning december 2004

Jenny Gustavsson, webbredaktör

Redigera
Share Dela