Inspirationsföreläsning om skrivkramp och retorik i skriven text

8 december 2005, Victoria Dryselius, TKS

  • När uppstår kommunikation?
  • När uteblir den?

Det ställs särkskilda krav på den som vill kommunicera framgångsrikt via text, Viktorias föreläsning gav oss en del handfasta tips. Genom att beskriva de grundläggande principerna kring kommunikation via text tydliggjorde Viktoria ett par felkällor som är relativt lätta att undvika med rätt förarbete och kunskap. Att skriva är ett kreativt jobb och innebär emellanåt prestationsångest, detta nämndes i samband med beskrivandet av arbetsprocessen och dess olika faser.

Kommunikation:

Sändare - Text - Mottagare
Bild av mottagaren - Genrer - Bild av sändaren

Frågor att besvara innan du börjar skriva:

  • Vem ska läsa mitt material? Gör dig en bild av mottagaren, kulturellt, socialt och kunskapsmässigt. Fundera även på mottagarens bild av dig (din organisation).
  • Vad är syftet med texten?
  • Vilket språkbruk är lämpligt, vilken stilnivå tjänar syftet bäst?
  • Har mottagaren mycket tid till sitt förfogande, lång eller kort text?

Hitta kunskapsnivån hos mottagaren och lägg din text på en nivå strax ovanför.

Lättast är det att skriva gentemot en homogen grupp, med likvärdiga värderingar, likvärd bakgrund och kunskapsnivå. Möjligheten att göra detta via webben är stor och Viktoria rekommenderade oss att använda oss av teknikens möjligheter för att målgruppsanpassa budskapet eller informationen.

Ta helt enkelt reda på vad du vill berätta, för vem och varför!

Länkar

Svenska språknämnden
SAOB
Klarspråksgruppen, Rosenbad
Sveriges Radios språksida
Svenska Datatermgruppen
Språkkonsulternas hemsida

Boktips

"Svenska skrivregler" utgiven av Svenska språknämnden (2000). Stockholm: Liber.

"Språkriktighetsboken" utgiven av Svenska språknämnden (2005). Stockholm: Norstedts.

Strömquist, Siv (2005): "Skrivboken: skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier". 5 omarb. uppl. Malmö: Gleerup.

Johannesson, Kurs (1998): "Retorik eller konsten att övertyga". 2 omarb. uppl. Stockholm: norstedts förlag.

Bergman, Lotten & Bergman, Olle (2002): "Skriv för webben: en praktisk handbok för dig som informerar". Stockholm: Liber.

Hellspong, Lennart (2001): "Metoder för brukstextanalys". Lund: Studentlitteratur.

Svensson, Jan (1988): "Kommunikationshistoria: om kommunikationsmiljön i Sverige under fem sekler". Lund: Studentlitteratur.

Redigera
Share Dela