Tillgängliga webbsidor, utbildning

Dag 1

BTH, Jenny Gustavsson & Mariana Sahlström, 20 september 2005

 • Introduktion till uppdraget att tillgänglighetsanpassa BTH:s webb
 • Vad är funktionshinder? Allmän information om funktionshinder och exempel från BTH:s verksamhet
 • Regler och riktlinjer som styr tillgänglighet på webben
 • En tillgänglig stadsförvaltning – om tillgänglighetsarbetet på BTH
 • Uppgifter och avslutande diskussion

Kursdokumentation

Åhörarkopior (pdf-fil)
Vilka regler och riktlinjer styr tillgängligheten? (pdf-fil)
Länktips (pdf-fil)
HO:s inventeringsformulär (pdf-fil)
"Hemläxa" från ETU inför dag 2 (pdf-fil)

Dag 2

ETU, Stina Johansson & Susanne Arnesson, 27 september 2005

 • Hjälpmedel och anpassningar
 • Susanne Arnesson, blind, visar hur hon använder webben.
 • Vilka regler gäller?
 • Hur testar man tillgängligheten?
 • Läsbarhet och typografi
 • Att skriva för webben
 • Titlar, rubriker, listor och tabeller

Kursdokumentation

Åhörarkopior förmiddag (pdf-fil)
Åhörarkopior eftermiddag (pdf-fil)
Övningsuppgifter (pdf-fil)

 

Redigera
Share Dela