Lyckas i webbens sökmotorer, utbildning

W PR & Info, Fredrik Wackå, 2 december 2004

Sökmotorkursen utgick från en grundläggande insikt – att den avgörande rollen är redaktörens. Det är hur ni arbetar med innehållet på era sidor som avgör hur väl ni lyckas i webbens sökmotorer. Kursen tog upp följande:

 • Grundläggande begrepp
 • Skillnader mellan olika söktjänster
 • Hur sökmotorerna rankar sidor
 • Hur innehåll, design och teknik samverkar
 • Hur du skriver för att hittas
 • Hitta bra nyckelord för ditt innehåll
 • Betydelsen av dolt innehåll (meta-taggar)
 • Särskilda sidor för sökmotorer
 • Undvik risken att din webbplats svartlistas av sökmotorer
 • Vilka andra faktorer som påverkar din rankning
 • Vilka sökmotorer som är viktigaste för din webbplats
 • De 10 viktigaste råden för bra resultat i sökmotorerna

Dessutom kompletterade IT & Nya Media med kort information om hur BTH:s egen sökmotor fungerar och hur vi på bästa sätt optimerar våra webbsidor med de verktyg vi använder.

Kursdokumentation

Åhörarkopior (pdf-fil)
Tips, verktyg och sökmotorer (pdf-fil)
Dokumentation från IT & nya media

 

Redigera
Share Dela