bord med doktorshattar

Docentföreläsningar, DISPUTATIONER OCH LICENTIATSEMINARIER

Kommande

 

Genomförda

 

 Licentiatseminarium, 2013-09-13, BTH, Campus Karlskrona. Massimo Panarotto lägger fram sin licentiatavhandling "Capturing Value in Conceptual PSS Design – Perspectives from the Automotive Supply Chain" i ämnet Masinteknik.

 Massimo Panarotto

Licentiatseminarium, 2013-06-19, kl.10.15 i sal J1650, BTH Campus Gräsvik, Karlskrona. César Levy Franca lägger fram sin licentiatavhandling "Introductory Approach to Business Model Design for Strategic Sustainable Development" i ämnet Strategisk hållbar utveckling.

 Cesar Levy Franca

Licentiatseminarium, 2013-04-25, kl. 10.15 i sal J1650, BTH Campus Gräsvik, Karlskrona.
Merlina Missimer lägger fram sin licentiatavhandling
"The Social Dimension of Strategic Sustainable Development" i ämnet Maskinteknik.

 merlina

Licentiatseminarium, 2013-04-26,  kl.09.15 i sal J1650, BTH Campus Gräsvik, Karlskrona.
Pia Lindahl lägger fram sin licentiatavhandling "Approaching Strategic Sustainable Materials Management" i ämnet Maskinteknik.

 Pia Lindahl

Disputation, 2013-04-12, BTH Campus Gräsvik, Karlskrona. Zhe Yang lägger fram sin avhandling "Coexistence, Deployment and Business Models of Heterogeneous Wireless Systems Incorporating High Altitude Platforms" i ämnet Telekommunikation.

 Zhe Yang

Disputation, 2012-12-21, BTH, kl. 10:00, sal G340, Campus Gräsvik, Karlskrona. Thomas Sjögren lägger fram sin avhandling "Synthetic Aperture Radar signal and image processing for moving target indication and side lobe suppression"  i ämnet Tillämpad signalbehandling.

 Thomas Sjogren

Disputation, 2012-12-20, kl. 9:15 i sal J1650 på BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona. Anthony Thompson lägger fram sin avhandling  "Integrating a Strategic Sustainable Development Perspective in Product-Service System Innovation"  i ämnet Maskinteknik.

 Anthony Thompson

Disputation, 2012-12-11, kl. 13:00 på BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona. Christian Schüldt lägger fram sin avhandling " Low Complexity Algorithms for Echo Cancellation in Audio Conferencing Systems" i ämnet telekommunikation GST.

 

Disputation, 2012-11-29, BTH,kl. 13:15, sal C216, Campus Gräsvik, Karlskrona. Efraim Laksman lägger fram sin avhandling "Combinatorial Optimization - Three Applications" i ämnet matematik med tillämpningar.

 Efraim Laksman

 

Disputation, 2012-01-20, kl. 13:00, sal J1640, BTH, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Mikael Swartling lägger fram sin avhandling "Direction of Arrival Estimation and Localization of Multiple Speech Sources in Enclosed Environments"  i ämnet Tillämpad signalbehandling.

 MSW

Disputation 2011-12-16, kl. 13:00 i sal J1650, BTH Campus Gräsvik, Karlskrona.

Muhammad Gufran Khan lägger fram sin avhandling "On Modulation and Detection Schemes for Low-Complexity Impulse Radio UWB Communications" i ämnet Telekommunikation.

Muhammad Gufran Khan

Disputation 2011-12-15, kl. 09:15 i sal J1650, BTH Campus Gräsvik, Karlskrona.

Martin Magnevall lägger fram sin avhandling "Simulation and Experimental Methods for Characterization of Nonlinear Mechanical Systems" i ämnet Maskinteknik .

Martin Magnevall

Disputation, 2011-12-08, kl. 14:00, sal J1610, BTH Campus Gräsvik, Karlskrona.

Vu Viet Thuy lägger fram sin avhandling "Ultrawideband-ultrawidebeam Synthetic Aperture Radar - Signal Processing and Applications" i ämnet Tillämpad signalbehandling.

Viet T Vu

 

Disputation, 2011-10-19, kl. 10:00, sal J1630, BTH Campus Gräsvik

Martin Larsson lägger fram sin avhandling "Active Control of Noise in Ventilation Systems - Analysis and Experiments" i ämnet Tillämpad signalbehandling.

Bild Martin Larsson

 

Disputation, 2011-09-28, kl. 09:15, sal J1630, BTH Campus Gräsvik

Andreas Josefsson lägger fram sin avhandling "Identification and Simulation Methods for Nonlinear Mechanical Systems Subjected to Stochastic Excitation" i ämnet Maskinteknik.

Andreas Josefsson
 

Licentiatseminarium 2011-09-16, kl.10:00, sal G340,
BTH Campus Gräsvik

Cecilia Bratt lägger fram sin avhandling
"Assessment of Eco-Labelling and Green Procurement from a Strategic Sustainability Perspective" i ämnet Maskinteknik.

Licentiatseminarium 2011-09-16, kl.10:00, sal G340,
BTH Campus Gräsvik.

Cecilia Bratt 

 

Docentföreläsning 2011-04-04, kl. 13:30, sal J-1640, BTH Campus Gräsvik, Karlskrona.

Sharon Kao-Walter håller docentföreläsning med titeln "When, Why and How to Avoid (Create) Crack Propagation in Laminates" i ämnet Maskinteknik.

Bild på Sharon Kao-Walter

 

Licentiatseminarium, 2011-03-25, kl. 10:00, sal J1620, BTH Campus Gräsvik, Karlskrona.

Hang Zettervall lägger fram sin licentiatuppsats "Fuzzy and rough sets in the treatment of elderly gastric cancer patients" i ämnet Tillämpad matematik.

Bild på Hang Zettervall

 

Licentiatseminarium, 2011-03-11, kl. 10:15, sal J1620, BTH Campus Gräsvik, Karlskrona.

Armando León lägger fram sin licentiatuppsats "Non-Linear Vibration and Dynamic Fracture Mechanics on Bridge Cables" i ämnet Maskinteknik.

Bild på Armando Leon

 

Disputation, 2011-03-10, kl. 13:15, sal C216, BTH Campus Gräsvik, Karlskrona.

Chen Jiandan lägger fram sin avhandling "An Intelligent Multi Sensor System for a Human Activities Space - Aspects of Quality Measurement and Sensor Arrangement" i ämnet Tillämpad Signalbehandling.

 Jiandan Chen

 

 

 

Redigera

 

KALENDARIUM


Dukat bord 2
Disputationer och licentiatseminarier

 

Robert Nykvist - årets lärare!

 Logo KKS
Utveckling av civilingenjörsavslutning inom data- och medieteknik har beviljats medel från KK-stiftelsen inom programmet "Avans 13"Massimo Panarotto
13/9 Grattis till din licentiatexamen Massimo
Elbuss
Elbussar 20% billigare än diesel enligt en studie av BTHs hållbarhetsforskare. Se intervjun på TV4
Claes och Eva
28/8 Sydostkonferensen om matematik hölls för 10:e gången.

Informationsvideo om BTH IEEE Student Branch

Zhe Yang
12/4 Grattis till din doktorsexamen Zhe Yang

Bild på Sharon Kao-Walter
Medel från Linneaus/Palme ska öka BTHs internationella kontaktnätBLOGGAR


 

 Mteknik blogg Maskinteknik- Konstruera för en bättre framtid GreenCharge Forskningsprojekt - Elfordon på gång i Sydost


 

 

...........................................
Till nyhetsarkiv>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Dela