Projektet finansieras av KKS
Projektet finansieras av KK-stiftelsen

Diagnos på distans- 'online engineering' på mastersnivå

Projektbeskrivning
"Online Engineering" kan beskrivas som metoder för att styra och övervaka fysisk utrustning på distans över Internet. Vid BTH finns unik expertkompetens som i generella termer kombinerar metoder att styra och övervaka fysisk utrustning på distans över Internet (virtuell och reell verklighet i förening) med diagnostik medelst ljud och vibration.

Fjärrstyr utrustning via Internet

Utbildning i samverkan med industrin

Projektet handlar om övervakning över internet av ”hälsotillståndet” hos maskiner och annan teknisk utrustning, samt styrning av dessa över internet. Även övervakning av hälsotillstånd hos personer med särskilda sjukdomar och behov ska kunna ske på distans.

BTH ska tillsammans med drygt 20 företag och institut utforma kurser för att främja utvecklingen av system för tillståndsövervakning på distans.

Kurserna ska utgöra grunden för en masterutbildning inom området.

Projektet är indelat i 3 kategorier som baseras på följande områden:
- Elektrisk effektöverföring  
- Mekanisk effektöverföring  
- Smarta hem och hälsa.

Viktiga byggstenar i projektet: Hållbarhet, Systemteknik & Innovation

  • Hållbarhet är ledstjärnan i Diagnos på distans "online engineering" på Mastersnivå. Det innebär att universitetet kommer till studenter utan att någon transport av personer eller gods behövs. CBM, Condition Based Monitoring, innebär minskat resande men framför allt att maskiner och utrustning kan underhållas bättre och fungera under en längre tid. Dessa vinster är viktiga att kunna kartlägga och kommunicera ut till marknaden.
  • Systemteknik innebär metoder och teknologier för att utveckla, utvärdera och kvalitetssäkra komplexa tekniska system och dess komponenter. Diagnos på distans "online engineering" på mastersnivå omfattar bl.a. CBM vilket innehåller sådana metoder.
  • Innovation vid vid BTH sker i huvudsak genom praktiskt innovationsarbete och entreprenörskap. Diagnos på distans "online engineering" på mastersnivå främjar innovation m a p att styra och övervaka fysisk utrustning på distans över internet, samt metoder för att avgöra "hälsotillståndet" hos maskiner och annan utrustning. BTH forskar redan idag på robusta och effektiva metoder för klassificeringen samt analys med även prognostisering. Spridningen av kunskap kring "online engineering" ger sannolikt mycket goda förutsättningar för innovationer, som nya typer av tjänster inom t.ex. underhåll och nya affärsmodeller inom en stor mängd teknikbaserade applikationer.

BTH:s kompetens inom området

Verksamheten i distanslaboratoriet vid BTH har pågått sedan 1999, och ligger nu i forskningsfronten, detta styrks av att lektor Ingvar Gustavsson inbjuds med resa och uppehälle betalt till möten och konferenser runt om i världen. I slutet av 2006 startade BTH det s.k. VISIR-projektet (Virtual Instrument Systems in Reality) i samarbete med Exiom EduTech och National Instruments samt med finansiellt stöd från Vinnova. Programvaran publicerades samtidigt som öppen källkod och andra lärosäten inviterades att öppna kopior  av BTH:s laboratorier (ellära och vibration) och delta i vidareutvecklingen(se:http://svn.openlabs.bth.se/trac). BTH erbjuder bl.a. öppet distanslaboratorium för experiment med vibrationer i mekaniska strukturer, där studenter kan laborera t.ex. hemifrån på samma sätt som om de befann sig i laboratoriet där den fysiska utrustningen finns uppställd.

Medverkande i projektet vid BTH:

Anders Hultgren (lektor), Ingvar Claesson (professor), Ingvar Gustavsson (lektor), Jan-Olof Gustavsson (lektor), Jenny Lundberg (tekn.doktor), Johan Zackrisson (ingenjör), Kristian Nilsson (doktorand), Lars Håkansson (professor), Mikael Åsman (forskningsingenjör), Sven Johansson (lektor)

Deltagare i projektet

Acoustic Agree, Alleato, Alstom Power Sweden AB, Atlas Copco rock drills AB, BTH, Ericsson PM, FältCom, HiQ, Hyperisland, Kockums, Limes Audio, Linnéuniversitetet, CGI, Micropower ED, National Instruments, NODA, Ocean Harvesting, Optiway, Rovsing Dynamics, Santa Anna IT research Institute, SenseGraphics, Sony Mobile Communications, SP - Sveriges Tekniska Institut, Volvo Construction Equipment 

Redigera

 

KALENDARIUM


Dukat bord 2
Disputationer och licentiatseminarier

 

Robert Nykvist - årets lärare!

 Logo KKS
Utveckling av civilingenjörsavslutning inom data- och medieteknik har beviljats medel från KK-stiftelsen inom programmet "Avans 13"Massimo Panarotto
13/9 Grattis till din licentiatexamen Massimo
Elbuss
Elbussar 20% billigare än diesel enligt en studie av BTHs hållbarhetsforskare. Se intervjun på TV4
Claes och Eva
28/8 Sydostkonferensen om matematik hölls för 10:e gången.

Informationsvideo om BTH IEEE Student Branch

Zhe Yang
12/4 Grattis till din doktorsexamen Zhe Yang

Bild på Sharon Kao-Walter
Medel från Linneaus/Palme ska öka BTHs internationella kontaktnätBLOGGAR


 

 Mteknik blogg Maskinteknik- Konstruera för en bättre framtid GreenCharge Forskningsprojekt - Elfordon på gång i Sydost


 

 

...........................................
Till nyhetsarkiv>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Dela