Avtel undertecknade med Dian Ji University

Nya avtal tecknade

Den 4-5 maj hade BTH besök av Shanghai Second Polytechnic University och Shanghai Dian Ji University.

Syftet med besöket var att underteckna avtal om studentutbyte via 3+1 programmet inom maskinteknik och elektroteknik. Avtalet innebär att  de studenter som vill följa programmet läser sina tre första år vid sitt hemuniversitet och sedan kommer de till BTH för att läsa det fjärde och avslutande året.

 Ursula och Dian Ji rektor  Ev och rektor Dian Ji  Anders Hederstierna och Rektor SSPU

Källa: Sektionen för ingenjörsvetenskap.

Redigera

 

KALENDARIUM


Dukat bord 2
Disputationer och licentiatseminarier

 

Robert Nykvist - årets lärare!

 Logo KKS
Utveckling av civilingenjörsavslutning inom data- och medieteknik har beviljats medel från KK-stiftelsen inom programmet "Avans 13"Massimo Panarotto
13/9 Grattis till din licentiatexamen Massimo
Elbuss
Elbussar 20% billigare än diesel enligt en studie av BTHs hållbarhetsforskare. Se intervjun på TV4
Claes och Eva
28/8 Sydostkonferensen om matematik hölls för 10:e gången.

Informationsvideo om BTH IEEE Student Branch

Zhe Yang
12/4 Grattis till din doktorsexamen Zhe Yang

Bild på Sharon Kao-Walter
Medel från Linneaus/Palme ska öka BTHs internationella kontaktnätBLOGGAR


 

 Mteknik blogg Maskinteknik- Konstruera för en bättre framtid GreenCharge Forskningsprojekt - Elfordon på gång i Sydost


 

 

...........................................
Till nyhetsarkiv>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Dela