DELEGATION FRÅN SHANGHAI SECOND POLYTECHNIC UNIVERSITY har BESÖKt BTH

En delegation från Shanghai Second Polytechnic University (SSPU) besökte BTH den 3 juni. Sektionen för ingenjörsvetenskap var värd för besökarna.

Prorektor Anders Hederstierna inledde mötet med en övergripande presentation av BTH. Därefter tog representanter från sektionen över och presenterade sektionens verksamhet inom maskin- och elektroteknik, samt sektionens utbildningsprogram. Under dagen fick delegationen även träffa ett antal studenter från SSPU som idag är studenter på BTH, för att höra mer om deras studiesituation och om studentlivet i Karlskrona. Dagen var mycket lyckad och resulterade i en rad beslut gällande samarbete inom de utbildnings- och uppdrags-program på både kandidat- och mastersnivå som startar till hösten.

Förhoppningen är att i framtiden kunna utöka samarbetet för BTH:s del i Kina och att även kunna involvera fler sektioner på BTH i detta samarbete.

 

För mer information kontakta:

Stefan Sjödahl, stefan.sjodahl@bth.se

Utbildningsansvarig vid sektionen för ingenjörsvetenskap.

Möte mellan SSPU och INGMöte2

Vid mötet fick delegationen från SSPU information om BTH och sektionen för ingenjörsvetenskaps verksamhet.

Studenter träffar SSPUstudenter träffar SSPU

Delegationen fick även tillfälle att träffa studenter från SSPU, som idag är studenter på BTH.

SSPU kliver i båtenBåtresa1

Gästerna bjöds på en båttur i strålande solsken på väg till den stundande lunchen.

Redigera

 

KALENDARIUM


Dukat bord 2
Disputationer och licentiatseminarier

 

Robert Nykvist - årets lärare!

 Logo KKS
Utveckling av civilingenjörsavslutning inom data- och medieteknik har beviljats medel från KK-stiftelsen inom programmet "Avans 13"Massimo Panarotto
13/9 Grattis till din licentiatexamen Massimo
Elbuss
Elbussar 20% billigare än diesel enligt en studie av BTHs hållbarhetsforskare. Se intervjun på TV4
Claes och Eva
28/8 Sydostkonferensen om matematik hölls för 10:e gången.

Informationsvideo om BTH IEEE Student Branch

Zhe Yang
12/4 Grattis till din doktorsexamen Zhe Yang

Bild på Sharon Kao-Walter
Medel från Linneaus/Palme ska öka BTHs internationella kontaktnätBLOGGAR


 

 Mteknik blogg Maskinteknik- Konstruera för en bättre framtid GreenCharge Forskningsprojekt - Elfordon på gång i Sydost


 

 

...........................................
Till nyhetsarkiv>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Dela