BTH-professorer i världstopp inom hållbarhetsforskning

Professor Göran Broman och professor Karl-Henrik Robèrt har tillsammans blivit uttagna som finalister till The Globe Sustainability Research Award. Deras hållbarhetsforskning bedöms vara bland de sex bästa i världen.

Den namnkunniga juryn leds av Nobelpristagaren Professor Mohan Munasinghe och bedömningen innefattar fem dimensioner: (1) forskningens originalitet, (2) forskningens tillämpning i praktiken, (3) forskningens betydelse för ekonomisk utveckling, (4) forskningens betydelse för miljön och (5) forskningens betydelse för social utveckling och samhället i stort. Professor Bromans och professor Robèrts arbete med att utveckla en övergripande metodik för strategisk hållbar utveckling och tillhörande metoder och verktyg, samt deras arbete med att göra detta allmänt tillgängligt i en tid då det behövs som mest, bedöms högklassigt i alla dimensionerna. Metodiken har utvecklats teoretiskt, testats i verkligheten, förfinats, testats igen, o.s.v., under två decenniers aktionsforskning. Detta gör metodiken mycket praktiskt tillämpbar och det finns många vittnesmål om hur den varit till hjälp för problemlösning och innovation inom företag, kommuner och regioner.  

Globe Award

Redigera

 

KALENDARIUM


Dukat bord 2
Disputationer och licentiatseminarier

 

Robert Nykvist - årets lärare!

 Logo KKS
Utveckling av civilingenjörsavslutning inom data- och medieteknik har beviljats medel från KK-stiftelsen inom programmet "Avans 13"Massimo Panarotto
13/9 Grattis till din licentiatexamen Massimo
Elbuss
Elbussar 20% billigare än diesel enligt en studie av BTHs hållbarhetsforskare. Se intervjun på TV4
Claes och Eva
28/8 Sydostkonferensen om matematik hölls för 10:e gången.

Informationsvideo om BTH IEEE Student Branch

Zhe Yang
12/4 Grattis till din doktorsexamen Zhe Yang

Bild på Sharon Kao-Walter
Medel från Linneaus/Palme ska öka BTHs internationella kontaktnätBLOGGAR


 

 Mteknik blogg Maskinteknik- Konstruera för en bättre framtid GreenCharge Forskningsprojekt - Elfordon på gång i Sydost


 

 

...........................................
Till nyhetsarkiv>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Dela