Civilingenjör i maskinteknik åk 4
Studenterna på programmet tillsammans med Ing-Marie Billgren

Civilingenjörer i maskinteknik utvecklar hjälpmedel för bowlare med funktionsnedsättning

Studenterna på Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik åk 4 fick i sitt projektarbete i kursen Dimensioneringsmetodik  i uppdrag att konstruera ett förslag till förbättrat hjälpmedel en s.k. bowlingränna som personer med funktionsnedsättning kan använda när de bowlar.

Aspekter att ta hänsyn till vid konstruktion
En av kursens mål är att med hjälp av simuleringar och olika beräkningar utvärdera hur den föreslagna konstruktionen klarar olika sorters yttre påfrestningar såsom tryck, utmattning eller brott, men även kunna förutsäga och utvärdera sin konstruktion med en begränsad information.

De hjälpmedel som finns idag är har stabilitetsproblem som innebär att hela ställningen flyttar sig när klotet lämnar ställningen. De olika gruppernas förslag skiljde sig en hel del från varandra, då den ena gruppen hade fokuserat på att konstruera en ställning som var enkel både i sin utformning, lättmonterad och enkel att ta med sig hade den andra gruppen konstruerat en ställning som var mer stabil än dagens ställningar.

bowlingränna  Presentation Civ ing maskin

Sverige är i framkant när det gäller handikappbowling
Ing-Marie Billgren hade bjudits in till redovisningen, då hon inte bara är rektors handläggare utan även är ansvarig för bowling för personer med funktionsnedsättning i hela Sverige.

Med den erfarenhet som hon har gav hon värdefulla synpunkter på de olika gruppernas förslag. Hon berättade även att Sverige ligger i framkant när det gäller handikappbowling, men att de assistenter som finns på marknaden idag har brister som skulle kunna lösas om det fanns möjlighet att arbeta vidare med projektet. Om studenterna är intresserade av att arbeta vidare med bowlingrännan erbjöd sig Ing-Marie att sammanföra studenterna med de företrädare inom landets bowlingföreningar som ansvarar för inköp till föreningen.

 

Text och bild: Lena Brandt Gustafsson

 

Redigera

 

KALENDARIUM


Dukat bord 2
Disputationer och licentiatseminarier

 

Robert Nykvist - årets lärare!

 Logo KKS
Utveckling av civilingenjörsavslutning inom data- och medieteknik har beviljats medel från KK-stiftelsen inom programmet "Avans 13"Massimo Panarotto
13/9 Grattis till din licentiatexamen Massimo
Elbuss
Elbussar 20% billigare än diesel enligt en studie av BTHs hållbarhetsforskare. Se intervjun på TV4
Claes och Eva
28/8 Sydostkonferensen om matematik hölls för 10:e gången.

Informationsvideo om BTH IEEE Student Branch

Zhe Yang
12/4 Grattis till din doktorsexamen Zhe Yang

Bild på Sharon Kao-Walter
Medel från Linneaus/Palme ska öka BTHs internationella kontaktnätBLOGGAR


 

 Mteknik blogg Maskinteknik- Konstruera för en bättre framtid GreenCharge Forskningsprojekt - Elfordon på gång i Sydost


 

 

...........................................
Till nyhetsarkiv>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Dela