Forskningsområden på Sektionen för Ingenjörsvetenskap (ING)

Hållbar produkt- och tjänsteinnovation utgör det övergripande temat för sektionens forskning. Vår hållbarhetsutbildning rankas som 1:a i Sverige och 3:a i Europa. Vår forskning inom hållbarhet är unik i världen.

Sektionens forskare är vidare verksamma inom områdena Matematisk modellering, Hållbarhetsdriven innovation, Signaler, system, sensorer och distanslaboratorium, Produktutveckling & Fjärranalyser och radiosignaler. Ett flertal av sektionens laboratorier kan drivas på distans.

 

För mer information om vår forskning, var vänlig kontakta respektive forskningsledare eller klicka på länkarna under Forskningsområden.

Claes Jogréus

Studierektor för forskarutbildningen: Dr. Claes Jogréus

 

Center for Sustainable Product- Service System Innovation (SPIRIT)

Göran Broman2                          Tobias Larsson, Biträdande forskningsledare

Föreståndare:                          Föreståndare: 
Professor Göran Broman        Professor Tobias Larsson

Forskningsområden 

Lars Håkansson, Forskningsledare

Signaler, system, sensorer och distanslaboratorium

Signalbehandling, Telekommunikation och radionavigering

Forskningsledare: Professor Lars Håkansson

Göran Broman2

Hållbarhetsdriven innovation

Forskningsledare: Professor Göran Broman

Mattias Dahl

Matematisk modellering

Forskningsledare: Dr. Mattias Dahl

Tobias Larsson


Produktutveckling
Product Development Research Laboratory

(Simuleringsdriven produktinnovation, Strukturanalyser, Vattenskärning)

Forskningsledare: Professor Tobias Larsson

Mats Pettersson

Fjärranalys och radiosignaler

Forskningsledare: Professor Mats Pettersson

 

 

 

   
   

 

Redigera

 

KALENDARIUM


Dukat bord 2
Disputationer och licentiatseminarier

 

Robert Nykvist - årets lärare!

 Logo KKS
Utveckling av civilingenjörsavslutning inom data- och medieteknik har beviljats medel från KK-stiftelsen inom programmet "Avans 13"Massimo Panarotto
13/9 Grattis till din licentiatexamen Massimo
Elbuss
Elbussar 20% billigare än diesel enligt en studie av BTHs hållbarhetsforskare. Se intervjun på TV4
Claes och Eva
28/8 Sydostkonferensen om matematik hölls för 10:e gången.

Informationsvideo om BTH IEEE Student Branch

Zhe Yang
12/4 Grattis till din doktorsexamen Zhe Yang

Bild på Sharon Kao-Walter
Medel från Linneaus/Palme ska öka BTHs internationella kontaktnätBLOGGAR


 

 Mteknik blogg Maskinteknik- Konstruera för en bättre framtid GreenCharge Forskningsprojekt - Elfordon på gång i Sydost


 

 

...........................................
Till nyhetsarkiv>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Dela