head_samverkan

SAMVERKANSDAG PÅ BTH

BTH och sektionen för ingenjörsvetenskap bjuder in till en samverkansdag

Måndagen den 3 juni 2013
kl. 10.00 – 15.00 Multisalen (byggnad J)

Vi har fyllt dagen med goda exempel på hur företag och organisationer kan samverka med våra forskare och studenter inom maskinteknik, elektroteknik, matematik, naturvetenskap och hållbar utveckling. Några seminarier går parallellt med varandra och en del är gemensamma för alla enligt programmet nedan.

Programmet i PDF format för utskift finns här: Program 3 juni


 Kaffe och registrering från kl. 9.30

  Inledning (Kl. 10.00 - 10.30)

Anders Hederstierna, rektor vid BTH hälsar välkommen och inleder tillsammans med Stefan Östholm, KK-stiftelsen och Bengt-Åke Claesson, CGI dagen med tänkvärda ord och utmanande frågor.

Parallella seminarier pass 1 (Kl. 10.40 - 11.10)

Sal J1630                  Studentsamarbete - en resurs för ditt företag
Bland våra studenter är intresset stort att få möjlighet att praktisera sina kunskaper genom att lösa verkliga problem åt företag och organisationer. Detta kan vara ett sätt för ditt företag att få hjälp att lösa ett problem och samtidigt få kontakt med en framtida arbetskollega. Detta exemplifieras med projekt genomförda i samarbete med TitanX och Scandepro.
Kontakt: Johan Wall, johan.wall@bth.se, 0455 - 38 55 09.

Multisalen             Diagnos på distans - ”online engineering”
I projektet samarbetar BTH och ca 20 företag med att utveckla och genomföra kortare kurser i att styra och övervaka fysisk utrustning på distans över internet, samt i metoder för att avgöra "hälsotillståndet" hos maskiner, utrustning och vårdtagare. Diagnos på distans innebär minskat resande men framför allt att maskiner och utrustning kan underhållas bättre och fungera under en längre tid samt att dyrbara haverier och stillestånd kan minskas. Projektet stöds av Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. På samverkansdagen deltar bl.a. Ocean Harvesting Technologies, ALSTOM Power Sweden AB och Kockums AB.
Kontakt: Sven Johansson, sven.johansson@bth.se, 0455 - 38 57 10.

Parallella seminarier pass 2 (Kl. 11.20 - 11.50)

Sal J1630                             Doktorandsamarbete
En effektiv samarbetsform är att en doktorand engagerar sig i ett eller flera företags forskningsproblem. Doktoranden kan vara anställd på högskolan eller anställd på företaget som en industridoktorand.  Kom och lyssna på exempel på doktorandsamarbeten som utförts tillsammans med Tetra Pak, EmbeddedArt och polismyndigheten i Blekinge län. Dessa exempel illustrerar samarbetsformerna industridoktorand, småföretagardoktorand samt vanlig BTH anställd doktorand.
Kontakt: Mats Pettersson, mats.pettersson@bth.se, 0455 - 38 57 28.

Multisalen                              Strategisk hållbar utveckling
Presentation av möjligheter till samarbete med studenter och forskare inom strategisk hållbar utveckling. Seminariet visar exempel på studentprojekt om strategisk ledning för hållbarhet och  exempel på forskningsprojekt inom energi- och transportsystem. Hör vad studenter, forskare och samarbetspartners säger om fördelarna med samarbetet, och ställ dina frågor. 
Kontakt: Rachael Gould, rachael.gould@bth.se, 0455 - 38 55 35.
 


LUNCH


 

Parallella seminarier pass 3 (Kl. 13.00 - 13.30)

Multisalen              Forskning för ökad industriell konkurrenskraft
För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem bygger BTH nu en forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling. Forskningsprofilen heter "Model Driven Development and Decision Support" och samlar företagspartners och forskare. Forskningsmiljön presenteras tillsammans med forskning inom Value Driven Design som genomförs med partnern GKN Aerospace Engine Systems.
Kontakt: Tobias Larsson, tobias.larsson@bth.se, 0455 - 38 55 25.

Sal J1630                        Forskningssamarbeten
Ett vanligt sätt att samarbeta med högskolan är genom forskningsprojekt. Vanligen finansieras dessa projekt av parterna samt en extern finansiär. Här presenteras projekt som utförts tillsammans med Limes Audio och ett projekt som  genomförts tillsammans med FOI.
Kontakt: Mats Pettersson, mats.pettersson@bth.se, 0455 - 38 57 28.

Multisalen                Företagspresentation (Kl. 13.40 - 14.15)

Jenny Elfsberg från Volvo CE med fokus på hur innovativ produktutveckling stärker Volvos globala konkurrenskraft.

Multisalen                  Paneldiskussion (Kl. 14.30 - 15.00)

Diskussion och sammanfattning av dagens viktiga frågor.
Panelen består av Stefan Östholm KK-stiftelsen, Jenny Elfsberg Volvo CE, Bengt-Åke Claesson CGI, Göran Broman BTH, Tobias Larsson BTH och Lars Håkansson BTH.


 

Välkommen till en givande dag på BTH, Campus Gräsvik!

Deltagandet är gratis, men då vi bjuder på lunch behöver vi veta hur många som kommer. Anmäl Dig med namn och företag/ organisation till lena.brandt.gustafsson@bth.se eller på telefon 0455-38 57 09.

Inbjudan i PDF-format för utskrift: Samverkansdag BTH 3 juni

IEEE Poster Competition
Denna dag äger även BTH IEEE student branch postertävling rum i J-husets korridorer på BTH. Mer information om detta evenemang finns här.

Jenny Elfsberg

 

"Samarbetet med BTH är till stor nytta för oss på Volvo. Vi får chans till inspirerande föreläsningar och dialoger, tillgång till välutbildade master-studenter och implementerbara metoder. BTH:s slogan "in real life" är verkligen klockren."

Jenny Elfsberg, Director Emerging Technologies, Volvo Construction Equipment, Eskilstuna

 

 

 

Johnny Lilja

"Jag är glad att vi har en högskola med stark forskning inom hållbarhet. Då kan vi tillsammans skapa förändring så att vi kan utvecklas till en mer hållbar kommun."

Johnny Lilja, energi- och klimatrådgivare Karlskrona kommun.
Karlskrona kommun är en av de medverkande i Green Charge-projektet

 

 

Torbjörn Andersson


"Diagnos på distans ligger i linje med våra ambitioner att hålla oss i teknikens framkant. Med BTH:s starka nätverk, och samverkan mellan akademi och näringsliv, ger det oss möjlighet att studera detta ämnesområde på ett mycket givande sätt."

Torbjörn Andersson, CTO, Ocean Harvesting Technologies, Karlskrona

 

 

Lars Tegborg

"För oss har doktorandsamarbetet med BTH varit mycket framgångsrikt. Det har stärkt oss inom signalbehandling och gett oss nya kunder. Vi har haft stor nytta av forskningsresultaten i vårt arbete med undervattenssystem inom försvarsindustrin – resultat som svårligen hade kunnat uppnås på egen hand."

Lars Tegborg, CEO, EmbeddedArt AB, Stockholm

 

 

 

Redigera

 

KALENDARIUM


Dukat bord 2
Disputationer och licentiatseminarier

 

Robert Nykvist - årets lärare!

 Logo KKS
Utveckling av civilingenjörsavslutning inom data- och medieteknik har beviljats medel från KK-stiftelsen inom programmet "Avans 13"Massimo Panarotto
13/9 Grattis till din licentiatexamen Massimo
Elbuss
Elbussar 20% billigare än diesel enligt en studie av BTHs hållbarhetsforskare. Se intervjun på TV4
Claes och Eva
28/8 Sydostkonferensen om matematik hölls för 10:e gången.

Informationsvideo om BTH IEEE Student Branch

Zhe Yang
12/4 Grattis till din doktorsexamen Zhe Yang

Bild på Sharon Kao-Walter
Medel från Linneaus/Palme ska öka BTHs internationella kontaktnätBLOGGAR


 

 Mteknik blogg Maskinteknik- Konstruera för en bättre framtid GreenCharge Forskningsprojekt - Elfordon på gång i Sydost


 

 

...........................................
Till nyhetsarkiv>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Dela