Prestigefyllt erkännande av HAP-forskningsgruppen vid BTH

Under de senaste fyra åren har professor Abbas Mohammed och hans forskningsgrupp bestående av Tommy Hult, Zhe Yang och Asad Mehmood, alla från Blekinge Tekniska Högskola, varit involverad i ny forskning inom EU-projektet "High Altitude Platforms for Communications and other Services". Projektet har gått ut på att undersöka ett alternativ till traditionella satellit och markbundna system, med målet att inom en nära framtid kunna leverera snabbare, säkrare, och mer kostnadseffektiv kommunikation för olika användare.

Höghöjdsplattformar (HAP) är luftskepp, ballonger eller flygplan som arbetar i stratosfären på typiska flyghöjder av 17-22 km. På denna flyghöjd, vilken är väl ovanför de kommersiella flyglinjerna, kan de upprätthålla en kvasistationär position och bära med sig utrustning för att kunna leverera en mängd olika tjänster, bland annat utrustning för nödlägeskommunikation.

- Så vitt vi vet, så är Blekinge Tekniska Högskola (BTH) den enda högskola/universitet i Sverige som utför forskning inom denna nya teknologi, säger Professor Abbas Mohammed.

Professor Abbas Mohammed och Dr. Tommy Hult är de svenska representanterna och styrelsemedlemmarna i Europeiska Unionens COST 297-samarbete. HAP-gruppen vid BTH har varit aktiv och har kunnat bidra med en rad artiklar vid konferenser,  i specialutgåvor av journaler och bokkapitel samt bidragit till en bok av EU COST 297 om höghöjdsplattformar. Forskningsprojektet har också lett till samarbeten med andra institut och universitet.

Professor Mohammed har nyligen lett ett redaktionellt team av internationella experter för utgivningen av en specialutgåva i tidsskriften EURASIP "International Journal on Wireless Communications and Networking". Avsikten med denna specialutgåva var att föra ut forskningen inom denna nya teknologi till en bredare publik, samt att lyfta fram aktiviteterna inom EU-samarbetet COST 297. HAP-gruppen vid BTH har bidragit med 4 av de totalt 14 artiklarna i denna specialutgåva. Denna specialutgåva är officiellt rapporterad som en av huvudframgångarna med det Europeiska projektet Cost 297.

Nästa uppgift för Professor Abbas Mohammed är att skriva en artikel;"The role of High-Altitude Platforms (HAPs) in the Global Wireless Connectivity" för en specialutgåva av IEEE som ska publiceras under 2011.

- Ovanstående fakta visar på BTH:s anseende och ledande ställning inom detta forskningsområde. Kommunikation och andra tjänster från höghöjdsplattformar är definitivt en teknologi som man bör hålla ögonen på, säger Professor Abbas Mohammed. 

För mer information kontakta:

Abbas Mohammed, professor i teletransmissionsteori, e-post: abbas.mohammed@bth.se.Ett möjligt systemscenario med höghöjdsplattformar i stratosfären.
Bilden ovan visar ett möjligt systemscenario med höghöjdsplattformar i stratosfären.

 

 

Redigera

 

KALENDARIUM


Dukat bord 2
Disputationer och licentiatseminarier

 

Robert Nykvist - årets lärare!

 Logo KKS
Utveckling av civilingenjörsavslutning inom data- och medieteknik har beviljats medel från KK-stiftelsen inom programmet "Avans 13"Massimo Panarotto
13/9 Grattis till din licentiatexamen Massimo
Elbuss
Elbussar 20% billigare än diesel enligt en studie av BTHs hållbarhetsforskare. Se intervjun på TV4
Claes och Eva
28/8 Sydostkonferensen om matematik hölls för 10:e gången.

Informationsvideo om BTH IEEE Student Branch

Zhe Yang
12/4 Grattis till din doktorsexamen Zhe Yang

Bild på Sharon Kao-Walter
Medel från Linneaus/Palme ska öka BTHs internationella kontaktnätBLOGGAR


 

 Mteknik blogg Maskinteknik- Konstruera för en bättre framtid GreenCharge Forskningsprojekt - Elfordon på gång i Sydost


 

 

...........................................
Till nyhetsarkiv>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share Dela