Studievägledning

Till studievägledningen vänder du dig när du har funderingar kring din utbildning. Kanske handlar det om planering av studier, att du har kommit efter i dina kurser, ett studieuppehåll eller frågor om CSN.

Länk till studievägledning:
http://www.bth.se/com/com.nsf/sidor/studievagledning

Övriga resurser

Programsekreterare

Varje utbildningsprogram har en programsekreterare som sköter den dagliga administrativa driften av ditt program. Programsekreteraren ser till att den information som behövs runt programmets drift kommer in i de olika system som vi använder oss av.

Programansvarig

För varje program finns en programansvarig lärare. Denna är huvudansvarig för driften och underhållet av ditt program samt har huvudansvaret för dig som programstudent. I de fall där inte ovanstående funktioner kan hjälpa dig med ett problem så finns den programansvariga till hands för att hjälpa till.

Redigera
Share Dela