Programansvariga på ING

Förberedande utbildningar
Tekniskt basår -Thomas Ahlqvist
Bastermin för högskoleingenjörsstudier - Vanja Lindberg

Kortare utbildningar
Automationsteknik - Jan-Olof Gustavsson (inget nyintag ht13)
Produktutveckling - Jan-Anders Månsson

Ingenjörsutbildningar
Utvecklingsingenjör i maskinteknik -Lena Prinselaar
Högskoleingenjör i energisystem för hållbar utvecklingNy utbildning ht13
Elektroteknik med inriktining telekommunikation - Anders Hultgren

Civilingenjörsutbildningar
Civilingenjör i maskinteknik - Lena Prinselaar
Civilingenjör i industriell ekonomi - Gunilla Åkesson Nilsson
Civilingenjör i data- och medieteknikNy utbildning ht13

Program på avancerad nivå
Magisterprogram i strategisk hållbar utveckling -
Tracy Meisterheim
Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation - Tobias Larsson
Magisterprogram i elektroteknik med inr. signalbehandling - Jan-Olof Gustavsson, Bitr. Svetlana Zivanovic (inget nyintag ht13)
Masterprogram i maskinteknik med inr. mot strukturmekanik - Ansel Berghuvud

Uppdragsutbildning
Kandidatprogram i elektroteknik och maskinteknik 3+1
- Sharon Kao-Walter

Redigera
Share Dela