Globalt nätverk ger korrekt cancerdiagnos snabbare - ExDIN III

Cancerpatienter får korrekt diagnos snabbare genom ökad tillgång på specialister på regional, nationell och internationell nivå. Det är resultatet av ett projekt kring bilddiagnostiska nätverk som nu får ytterligare stöd för utveckling och implementering.

Bästa möjliga diagnostik oavsett var i landet en cancerpatient befinner sig – det är syftet med projektet kring bilddiagnostiska nätverk, som nu får fortsatt stöd av Vinnova för att utveckla och implementera arbetet i cancervården.

Med hjälp av virtuell distansdiagnostik får patienten tillgång till ett kliniskt nätverk av specialister från lokal till global nivå. Syftet är att patienter ska få bättre tillgänglighet, få korrekt diagnos tidigare och en effektivare behandling samtidigt som sjukvården kan ge effektivare vård till minskade kostnader och en förbättrad patientsäkerhet.

– Nu tar vi ett stort steg mot införande av diagnostiska nätverk inom cancervården. Det bidrar till att skapa en jämlik cancervård, säger Roger Henriksson, professor och chef för Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, Stockholms läns landsting. 

Från projekt till ordinarie verksamhet

Virtuell distansdiagnostik har hittills genomförts på cirka 400 patientfall mellan de ingående patologiverksamheterna i landstinget Blekinge, Stockholms läns landsting och Region Skåne. Nu ska projektet ta fram en modell för hur för samverkan mellan specialister i diagnostiska nätverk kan gå från projekt till ordinarie verksamhet.

Till att börja med ska modellen införas inom patologin bland de medverkande organisationerna. Projektet pågår till september 2016 och har en budget om ca 19 msek.

Samarbetspartners

Blekinge Tekniska Högskola, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, KTH, Landstinget Blekinge, Region Skåne, Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland, Uppsala Universitet, Unilabs, RxEye, Leading Healthcare.

Mer information

För mer information: Product Development Research Lab Director, Professor Tobias C. Larssontobias.larsson@bth.se, +46(0)455-385525.

Edit

News

RSS feed

Share Share