Polering är en framtidsbransch

Efter ett tråårigt projekt med fokus på polering av glas, siktar nu forskarna vid avdelningen för maskinteknik på att föra ut den vid BTH utvecklade tekniken till andra branscher.

I projektet utvecklade Swedish Waterjet Lab vid sektionen för ingenjörsvetenskap en teknik för bearbetning av glasytor tillsammans med SP-Glafo och industrin. Under hösten har nu ett flertal andra tillämpningar provats och visat på mycket intressanta resultat inom t.ex. polering av formverktyg. I slutet av året kommer testerna att utvärderas parallellt med att nya tillämpningar testas inom bl.a. kombinerad rengöring och polering som ett alternativ till traditionell sandblästring. Om ni är intresserade av att få mer information om tekniken eller utföra tester är ni välkomna att kontakta oss.

Vattenskärningsdagarna 2013 till Blekinge!

Branschföreningen, Scandinavian Waterjet Association, har beslutat att förlägga sina vattenskärningsdagar till Blekinge den 11-12 April 2013. Temat 2013 kommer att vara “hållbar och effektiv vattenskärning” och vi kommer dels att informera om föreningens arbete kring de nya miljölagarna som berör oss vattenskärare och dels kommer vi också att ha en workshop vid Swedish Waterjet Lab med fokus på effektiv och ekonomisk skärning med tips och råd ifrån industri och akademi för att förbättra kvalitet/kostnadsförhållandet vid skärning. Under dagarna kommer det även att arrangeras studiebesök vid ett flertal av företagen som verkar inom vattenskärningsindustrin i Blekinge. Mer info kommer på www.swa.se.

En video om “Fluid jet polishing, glass edges”.

För mer information

Edit

News

RSS feed

Share Share