Specialkonstruktionslösningar för tryggare seniorboende

Projektet är en fortsättning på ett EU-projekt, ”WELHOPS-Welfare Housing Policies for Senior Citizens”, som har pågått i Blekinge, Italien, Storbritannien, Spanien och Ungern mellan 2005 och 2007. Med delfinansiering av Länsförsäkringar har tekniska lösningsförslag och ritningar arbetats fram för att förbättra boendemiljön för äldre och handikappade, speciellt för att öka säkerhet och bekvämlighet.   

Med finansiering från Länsförsäkringar har personal vid avdelningen för maskinteknik genomfört detta projekt under 2011 och 2012. Projekt har involverat expertis i form av fem lärare; Docent Sharon Kao-Walter, Mr Per-Olof Svensson, Tekn.Lic Armando Leon, Professor Bo Helgeson och Tekn.Dr Mats Walter, samt  de fyra assistenterna, Xin Chen, Hongyu Deng, Abdullah Khan, Md Shafiqul Islam, och 15 studenter från både kandidat- och masternivå.

Dessa personer har besökt olika företag och organisationer, bla Boverket, Länsförsäkringar Blekinge, Ronnebyhus och Hjälpmedelscentralen i Blekinge, i syfte att kartlägga och samla in information om krav, behov, befintliga lösningar och forskningsmöjligheter. Forskargruppen har besökt och intervjuat vårdpersonal på Valjeviken rehabiliteringscenter, patienter och anställda på Vidablicks och Fregattens äldreboende såväl som KPF och KRF i Karlskrona.

Resultat

Med hjälp av olika verktyg, som CAD (Computer Aided Design) och VR (Virtual Reality), har underlag tagits fram för olika idéer. Dessa idéer till konstruktioner har sedan utvecklats och analyserats med beräkningsmetoder såsom FEM (Finita Element Metoden) och interaktiva designmetoder för att verifiera funktion och prestanda.

Några av exemplar visas här nedan:

  • Dusch med enkel åtkomst för äldre och personer med fysiska funktionshinder (Fig.1).

  • Elektrisk rullstol för enkel åtkomst till toalett, med lyftanordning anpassad för äldre och personer med fysiska funktionshinder (Fig.2).

  • En optimerad design av en ny trappklättrande rullstol (Fig.3).

  • Bromsmekanism för manuell rullstol som förhindrar bakåtrullning (Fig.4).

Kontakt

Docent Sharon Kao-Walter,
Avdelningen för Maskinteknik, Product Development Research Lab
Blekinge Tekniska Högskola,
0455-385506,  skw@bth.se,  www.bth.se/pdrl

Edit

News

RSS feed

Share Share