Ny satsning på Produktionslyftet

ProduktionslyftetSwerea IVF, som är huvudman för Produktionslyftet tillsammans med Chalmers och sju andra regionala lärosäten (däribland BTH), beviljas nu fortsatt finansiering från VINNOVA för vidareutveckling av satsningen. Programmet som arbetar med att höja små och medelstora företags konkurrenskraft genom att öka kunskapen om modern produktionsfilosofi och lean-tänkande öppnas nu upp för en bredare målgrupp.

"Produktionslyftet skapar ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i Sverige.  En utvärdering visar att programmet har gett mycket goda resultat hos deltagande företag. Produktionslyftet får därför VINNOVAs fortsatta förtroende med 25 miljoner kronor under 2013-2014."

Relaterad innformation

För mer information: Lena Prinselaar, Projektledare Lean, 0455-385538, lena.prinselaar@bth.se.

Edit

News

RSS feed

Share Share