Forskarporträtt av Professor Claes Hedberg

"Forskning nära NASA. Går det att förutspå jordbävningar?". I senaste numret av Intranytt porträtteras Professor Claes Hedberg.

Claes Hedberg Intranytt

Läs i sin helhet: http://www.bth.se/internt/internt.nsf/bilagor/intranytt_april_2013_pdf/$file/intranytt_april_2013.pdf

Edit

News

RSS feed

Share Share