Forskarporträtt av Professor Tobias Larsson

"Ett ordnat kaos ger Tobias dynamik". I senaste numret av Intranytt porträtteras Professor Tobias Larsson.

BTH-nytt Tobias Larsson

Läs i sin helhet: http://www.bth.se/internt/internt.nsf/bilagor/BTH-nytt_november_2013_pdf/$file/BTH-nytt_november_2013.pdf

Edit

News

RSS feed

Share Share