New project "EXDIN (Expertdiagnostik i nätverk)" granted by VINNOVA

Inom VINNOVAs program "Utmaningsdriven Innovation" och tematiska området "Framtidens hälsa och sjukvård" har följande projekt fått beviljat medel för Fas C:

EXDIN (Expertdiagnostik i nätverk), koordinator RXEYE AB, 19 miljoner
I takt med den åldrande befolkningen och de medicinska behandlingsmetoderna utvecklas ökar antalet personer som är multisjuka, vilket gör diagnostiken mer komplex och krävande. Projektet ska ta fram en modell för hur för samverkan mellan specialister i diagnostiska nätverk kan gå från projekt till ordinarie verksamhet. Samverkan sker mellan fem akademiska parter, tre landsting och två företag.

Mer information:

För mer information: Product Development Research Lab Director, Professor Tobias C. Larssontobias.larsson@bth.se, +46(0)455-385525.

Edit

News

RSS feed

Share Share