Lean

Vad är Lean?

Tanken är att maximera kundnyttan och samtidigt minimera slöseri. Lean innebär att skapa mer värde för kunder med mindre resurser.

En Lean organisation förstår kundvärde och fokuserar sina nyckelprocesser för att kontinuerligt öka det värdet. Målet är att leverera optimalt värde till kunden genom en perfekt värdeskapande process som har noll slöseri.

För att åstadkomma detta ändrar Lean fokus för företaget från att optimera olika tekniker, tillgångar och vertikala avdelningar till att optimera flödet av produkter och tjänster genom hela värdekedjan som flödar horisontellt över teknik, tillgångar och avdelningar till kunderna via ständiga förbättringar (Kaizen).

Eliminering av slöseri (Muda) längs hela värdeflöden, i stället för på isolerade platser, skapar processer som behöver mindre ansträngningar, mindre utrymme, mindre kapital, och mindre tid för att göra produkter och tjänster till mycket mindre kostnader och med mycket färre fel, jämfört med traditionella affärssystem .

Företaget ges möjlighet att reagera på kundernas föränderliga önskemål med hög flexibilitiet, hög kvalitet, låga kostnader och med mycket snabba genomloppstider. Dessutom blir informationshanteringen mycket enklare och mer exakt.

Lean till produktion och tjänster

En vanlig missuppfattning är att Lean enbart lämpar sig  för tillverkning. Lean fungerar i alla företag och alla processer. Det är inte en taktik, strategi eller ett besparingsprogram, utan ett sätt att tänka och agera på för en hel organisation.

Företag i alla branscher och verksamheter, inklusive hälsovård och regeringar, använder lean-principer som sitt sätt att tänka och göra. Många organisationer väljer att inte använda ordet lean, utan "döper" det de gör till sitt eget system, till exempel Toyota Production System eller Företag X Business System. Detta för att göra poängen att Lean är inte ett program eller kortsiktigt besparingsprogram, utan det sätt företaget fungerar efter. Ordet transformation eller Lean omvandling används ofta för att karakterisera att ett företag flyttar från ett gammalt sätt att tänka över till Lean. Det kräver en fullständig omvandling på hur ett företag bedriver verksamhet. Detta kräver ett långsiktigt perspektiv och uthållighet, men belönas också.

Forskningsbakgrund

 

Termen "Lean" myntades för att beskriva Toyotas verksamhet under slutet av 1980 av en forskargrupp ledd av Jim Womack, Ph.D., på MIT: s International Motor Vehicle Program. De egenskaper som gäller för en Lean organisation och försörjningskedja beskrivs i "Lean Thinking - Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation", av Womack och Dan Jones, grundare av Lean Enterprise Institute och Lean Enterprise Academy (UK), respektive. Det finns många mycket bra böcker om Lean, Lean Thinking är fortfarande ett av de bästa resurserna för att förstå "vad är lean" eftersom boken beskriver den tankeprocess, de övergripande centrala principer som bör styra dina handlingar när man tillämpar Lean-tekniker och verktyg. Det finns även ett flertal böcker på svenska.

 

Lean Thinking

BTH och Lean

Vid BTH har vi kompetens att utbilda inom Lean för att stötta företag och organisationer att genomföra Lean. Vidare kan vi genomföra förändringsprojekt med Lean-fokus.

Kurser:

Samverkan:

  • Volvo Personvagnar, Olofström: Projekt i Lean och ledarskap

Planerade seminarier:

  • Sydsvenska Lean-Seminariet, Swedbank Stadium, Malmö, 24/11 [ PDF | 300 kB ]

ProduktionslyftetBTH är med och driver Produktionslyftet som har som syfte att ska en samordningseffekt inom effektiv produktion i ett Svenskt perspektiv.

Kontakt

Edit
Share Share