ALLMÄN BESKRIVNING AV PROGRAMMET


 

ALLMÄNT
Vi bedömer att det nu och i framtiden finns ett stort behov av tekniker med kortare och mer praktiskt tillämpad utbildning. På avdelningen för maskinteknik har vi stor erfarenhet av att ge kortare yrkestekniska utbildningar. Våra tidigare studenter har inte haft några problem med att få bra arbeten efter avslutad utbildning.

DISTANSUTBILDNING
Att gå en distansutbildning innebär att man bedriver studierna på ett annorlunda sätt mot det man oftast är van vid från tidigare. Distansstudier kräver oftast större disciplin av dig som student i förhållande till om du går en utbildning ”på plats”.

Du måste ta större ansvar för dina egna studier eftersom du inte träffar läraren varje dag. Våra lärare kommer emellertid att göra sitt yttersta för att överbrygga det fysiska avståndet och för att du skall få en förstklassig utbildning. Vi kommer att försöka kompensera den fysiska kontakten genom att använda moderna kommunikationshjälpmedel.

Du studerar på egen hand och tillsammans med andra i grupper och ofta vid de tidpunkter du tycker passar bäst. Kontakten med lärarna sköts i de flesta fall via Internet med hjälp av olika tekniska hjälpmedel som e-post, röst- och videomöten samt via en så kallad utbildningsplattform som är webbaserad.

UTBILDNINGENS MÅL
Vi har som mål att ge dig en utbildning inom det maskintekniska området som gör det möjligt för dig att arbeta inom den mekaniska industrin som till exempel konstruktör eller projektledare. Den mekaniska industrin innefattar ett brett spektrum av verksamheter vilket innebär att mängden möjliga arbeten också är stor. Du kommer att kunna verka inom ett stort segment av vår industri.

UPPLÄGG
Utbildningen går på både helfart och halvfart vilket innebär att du läser 30 eller 15 poäng varje termin. Varje termin består av två läsperioder omfattande ca 8 veckor vardera. I varje läsperiod läser du två eller en 7,5-poängskurs.

Utbildningen börjar med ett antal kurser som ger dig grundläggande kunskaper för att kunna tillgodogöra dig de fortsatta mer tekniskt inriktade kurserna. Vi kommer att försöka öka på din studievana och gradvis vänja dig vid det nya sättet att studera. Under sista delen av utbildningen har du också möjlighet att själv välja kurser ur ett fastställt utbud av valbara kurser. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som du gör tillsammans med ett lokalt företag i din hembygd eller på annan ort.

Examinationen av kurserna kan ske genom löpande examination under kursen eller genom vanliga tentor, webbaserade eller skriftliga tentor som då sker på närmaste studiecentrum eller högskola.

När du har genomfört samtliga kurser inom programmet så kan du sedan ansöka om att få ut din examen hos oss.
 

Redigera
Share Dela