Login @ www.bth.se

Ange användarnamn och lösenord för att logga in på servern www.bth.se. / State username and password to log on to the server www.bth.se.

 

 

Hjälp (på svenska)

Denna webbplats kommer att placera en kortlivad kaka (cookie) på din dator för att hantera dina behörigheter. Se till att din webbläsare accepterar kakor, annars kommer du inte kunna logga in. Du kommer att fortsätta att vara inloggad tills du varit inaktiv för länge eller tills du loggar ut.

När du loggar in så loggar du in på hela servern, inte bara till en specifik applikation.

Har du problem med att logga in så kontakta supporten.
IT helpdesk

Help (in English)

This site will place a short-lived cookie on your computer to manage your access. Make sure that your web browser accepts cookies, otherwise you will not be able to log on. You will continue to be logged on until the session expires due to inactivity or you log off.

When you log on you log on to the whole server, not to a specific application.

Do you have problems please contact the support.
IT helpdesk

©2018, Blekinge Tekniska Högskola