BTH Innovations AKTUELLA TÄVLINGAR

BTH Innovation arbetar för att öka studenternas medverkan i olika tävlingar där man har att utveckla idéer, koncept eller affärsplaner. Förutom att sprida information om olika tävlingar
anordnar vi i anslutning till dessa, workshops för att stödja deltagande BTH-studenter. Vi anordnar också egna tävlingar tillsammans med olika sponsorer.

Imagine Cup

Missa inte chansen att få delta i Imagine Cup som är en öppen tävling för studenter runt om i världen och som drar stora talanger. För mer information och anmälan gå in på http://imaginecup.com.

NFC FORUMBTH Innovation

Logotype Netport

Netport kommer tillsammans med BTH under våren genomföra en lokal tävling  baserad på den nya NFC-tekniken till mobiltelefoner. Studenterna ska komma på nya koncept där NFC-tekniken kan användas.

Läs mer om tekniken på NFC forum

Läs mer om kriterierna för den aktuella tävlingen här.

ENGLISH


Venture cupVenture Cup

Venture Cup där studenten tävlar med sin affärsidé i tre steg där tanken är att studenten ska ha en färdig affärsplan efter det tredje steget. Tävlingen är rikstäckande och studenter tävlar om prispengar. Feedback på sin affärsidé erhålls efter varje steg i tävlingen. Läs mer på www.venturecup.se

 


 

 

NFC-Tävling

(Near Field Communication)

 • Beskriv din idé; Vad skulle kunna göras med hjälp av NFC-tekniken?

 • Som kickoff för tävlingen anordnar vi en inspirationsföreläsning om hur NFC-tekniken fungerar och ger exempel på tjänster som redan nu används och testas. Föreläsningen kommer att vara i Ronneby den 4/3 kl 15.00 i Safiren.

 • Studenterna tävlar själva eller i par.

 • Deadline för deltagande i NFC-koncepttävling framflyttad till 18:e april

 • En jury från NFC-företagen väljer ut ett antal konceptidéer som vinner ett pris, samt får möjligheten att vidareutveckla sitt koncept.

 • De utvalda koncepten vidareutvecklas fram till sommaren.

 • Juryn väljer sedan ut ett eller flera koncept som de tycker är allra bäst som får möjligheten att ställa ut med sin idé på NFC-Forums konferens i Karlshamn veckan innan midsommar.

 

Kriterier för vad som ska beskrivas i konceptet hittar du i vår mall.

 

Vi förväntar oss att konceptbeskrivningen är på ca 2 A4.

Tävlingen kommer vara uppdelad i två steg. I första steget lämnar deltagarna in sina idéer senast den 6:e april kl 08.00. Av de inlämnade idéerna kommer några att väljas ut för vidare utveckling och premieras med ett pris (antingen pengar eller någon sak). I det andra steget kommer de utvalda att tävla om dels ett större pris men även att få ställa upp med sin idé under NFC-Forums konferens i Karlshamn innan midsommar där alla stora företag i branschen deltar. Intresserad? Kontakta Anders Nilsson anders.nilsson@bth.se

 

 


 

NFC-Contest

(Near Field Communication)

 • Describe your idea, what can be done with the NFC technology?

 • As kickoff there will be an inspirational seminar in NFC technology, how it works and examples of services that already has been tested. The seminar is in Safiren Ronneby 4th of March 15.00.

 • Students will compete alone or in pair.

 • The Deadline is postponed to April 18th.

 • A jury from the NFC companies will choose some ideas that will win a prize and to develop their idea further.

 • The chosen ideas will have opportunity to work until summer.

 • The jury will then choose one or more ideas they think are the best. The final winners will get the chance to show their idea in the NFC-Forum conference the week before midsummer.

 • We expect a description of your idea in 2 A4.

 • The criteria for the idea you find in our template.

 

The contest will be staged in two steps. During the first step the competitors will hand in their ideas, deadline is 6th of April 8.00 am. A few of the ideas will be selected for further development and will be rewarded a prize. During the second step the selected will develop their ideas even further and get the chance to present the idea during the NFC-Forum conference in Karlshamn the week before midsummer. For more information contact Anders Nilsson anders.nilsson@bth.se

Edit

News

Like us on Facebook

More news

Share Share