Inspirationsföreläsning NFC (near field communication)


Detta är första steget för dig som vill vara med och tävla om priser och möta de stora företagen som kan bli din arbetsgivare. I vårens NFC-tävling får du möjlighet att lämna in din konceptidé för vad NFC-tekniken kan användas till och därmed få chansen att träffa de stora företagen inom branschen och vinna priser.
Torsdagen den 4:e mars kl 15.00 i Safiren kommer Christina Thorman att hålla en inspirationsföreläsning om NFC-tekniken. Föreläsningen är ett led i den studenttävling som BTH-Innovation tillsammans med Netport i Karlshamn kommer att köra under våren.
Christina Thorman kommer att berätta om tekniken och ge exempel på intressanta saker som hittills testats med hjälp av NFC (near field communication). NFC-tekniken byggs in i allt fler av marknadens mobiltelefoner och det är bara kreativiteten som hindrar vad som är möjligt att göra.
Kom och lyssna för att få inspiration till din egen kreativitet, så du kan lämna in en idé i vårens NFC-tävling.
Tävlingen är en stor möjlighet att komma i kontakt med de stora företagen inom branschen och dessutom har du möjlighet att vinna priser.Inspirational Seminar NFC (near field communication)

Welcome to a inspirational seminar in NFC technology!

This is the first step for you that want to participate in the NFC contest and compete with your idea. The winners of the contest will have the opportunity to meet the companies in the industry and win prizes. To compete you will create your idea of what the technology can be used for.

Thursday 4th of March at 15.00 in Safiren Ronneby, there will be an inspirational seminar with Christina Thorman in NFC technology. The seminar is the first step in BTH-Innovation and Netports contest that will run this spring.

Christina Thorman is going to speak of the technology and show some interesting examples of what already has been tested with the NFC technology. NFC is being more and more common in the new mobile phones of the market. It´s just the creativity that stops what is possible to do.

Come and listen to get inspiration for your own idea so you can participate in the contest this spring.

The contest is a great opportunity to meet the companies in the industry and a chance to win prizes.

More information visit:

http://www.bth.se/innovation/bth-innovation.nsf/sidor/BTH%20Innvations%20aktuella-tavlingar

Edit

News

Like us on Facebook

More news

Share Share