Översikt av hur våra webbsidor hanteras idag

I dag så lagras BTHs webbsidor på våra Lotus Notes/Domino-servrar. Det finns fyra olika mallar för webbsidorna. De är uppdelade efter om sidorna redigeras från Lotus-klienten eller direkt via Internet Explorer (med hjälp av webEditPro), och efter vilket språk mallen presenterar (svenska eller engelska).

Vi har drygt 316 databaser i dagsläget. I dessa databaser lagras knappt 24000 dokument. Av dessa dokument är knappt 8000 publicerade (resten kan vi kalla för arbetsdokument).

Om vi jämför förhållandena mellan de olika redigeringsmodellerna (Lotus-klienten och webEditPro) så ser vi att bara 25% av databaserna redigeras från Lotus-klienten, men att innehållet i dessa databaser utgör 40% av alla publicerade sidor.

Förutom de ”normala” webbdatabaserna så finns en del speciallösningar i Lotus-systemet, vissa andra system (exempelvis edu.bth.se) och vissa sektioner/avdelningar som sköter sina webbsidor på egen hand.

Åter till startsidan för tillgänglighetsarbetet

Redigera